Cu acest generic s-a desfășurat joi 27 mai la Chișinău Conferința cu participare internațională la care s-au discutat chestiuni legate de dezvoltarea serviciilor de Intervenție timpurie în țara noastră.

Conferința a fost organizată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu UNICEF, Centrul de Intervenție Precoce “Voinicel” și Ambasada Regatului Țărilor de Jos în Moldova, și a întrunit peste 60 de reprezentanți ai ministerului de resort, instituțiilor medicale, mediului academic, ONG-urilor active în domeniul Intervenției timpurii la copii, specialiști din serviciile specializate, familii beneficiare ale serviciilor de intervenție timpurie.

În debutul Conferinței, cuvinte de salut participanților au adresat Tatiana Zatîc, secretar de stat al MSMPS, și Valentina Buliga, director general al CNAM. Mulțumind tuturor celor care au stat la baza creării sistemului de servicii de intervenție timpurie în Republica Moldova, dna T. Zatîc a specificat că datorită eforturilor acestora țara noastră dispune de baza normativă necesară pentru reglementarea și asigurarea bunei funcționări a activității acestora.

În context, dna V. Buliga a dat aprecieri înalte aportului Lumos în acest sens, subliniind rolul pe care l-au avut Irina Malanciuc (actualmente Director Programe Globale de Demonstrare Lumos) și Galina Morari (manager al proiectului Intervenție Timpurie Lumos Moldova) în promovarea și crearea serviciilor de intervenție timpurie, elaborarea proiectelor de acte normative, oferirea asistenței metodologice autorităților și specialiștilor. În altă ordine de idei, dna V. Buliga a menționat că serviciile Centrului de Intervenție Timpurie create de Lumos la Florești sunt contractate de CNAM.

De asemenea a fost menționată contribuția Lumos și la pregătirea / formarea specialiștilor din domeniul intervenției timpurii. Astfel, dna Ninel Revenco, director al Departamentului Pediatrie din cadrul USMF ”Nicolae Testimițanu” a apreciat înalt contribuția Organizației la elaborarea materialelor metodologice și instructive care sunt pe larg utilizate în procesul de instruire a specialiștilor.

Experiența Lumos în domeniu a fost prezentată în detalii de către dna G. Morari. Raportorul s-a referit la etapele și activitățile desfășurate de organizație în vederea creării serviciilor de intervenție timpurie. Printre acestea au fost menționate vizitele de studii organizate, actele normative și metodologice elaborate, studiul privind situația copiilor cu vârsta de până la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, dar și prezentat Modelul de Sistem Servicii de Intervenție Timpurie la nivel național. ș.a. 

În finalul prezentării dna G. Morari a menționat că la numai aproximativ 9 luni de la deschiderea ușilor, Centrul de Intervenție Timpurie la copii din Florești a oferit asistența necesară pentru 88 copii, aceștia beneficiind de peste 2850 ședințe individuale de reabilitare De asemenea, specialiștii din cadrul Centrului au contribuit la consolidarea competențelor parentale a peste 155 de părinți.

Deși au fost înregistrate rezultate frumoase în acest domeniu, mult încă mai rămâne a fi făcut. Astfel, este necesar de a sprijini APC și APL la elaborarea instrumentelor de evaluare și monitorizare, perfectarea mecanismelor de finanțare a serviciilor, crearea și dezvoltarea modelelor de servicii de IT, precum și consolidarea continuă a capacității resurselor umane.

În cadrul aceluiași eveniment participanții au făcut cunoștință și cu Sistemul Național de Intervenție Timpurie la Copii (SNIPI) din Portugalia, prezentat de Jose Boavida, dar și cu experiența Regatului Țărilor de Jos în acest domeniu în baza exemplului organizației Soft Tulip.