Miercuri, 27 octombrie, reprezentanții Lumos Moldova, Domnica Gînu (director de țară) și Valetina Ghenciu (manager proiect DI) au participat la Conferința „Proiecte eficiente de sprijin pentru copiii-orfani. Experiența internațională”, organizat de Fondul pentru copii "Солнечный город" („Orașul însorit”) din Novosibirsk, Federația Rusă.

Cooperarea dintre Lumos Moldova și organizația din Novosibirsk a fost stabilită acum 2 ani, când reprezentantul acesteia, Marina Aksenova, a vizitat țara noastră în cadrul unei delegații a ONG-urilor din Federația Rusă. Aceasta venise în Moldova pentru a se familiariza cu experiența Lumos în domeniul implementării reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor, creării serviciilor sociale, de educație și sănătate menite să sprijine copii dezinstituționalizați.

În debutul conferinței, Marina Aksenova a ținut să menționeze că vizita de acum doi ani a reprezentat un punct de cotitură pentru ea și organizația pe care o conduce. „Am înțeles că făceam ceva greșit și că e timpul să ne reorientăm de la acordarea de sprijin pentru copiii și instituțiile rezidențiale în care ei se aflau spre contribuția la faptul ca aceste instituții, în forma în care ele există la moment, să dispară”, a subliniat ea.

Și dacă a menționat vizita în Moldova ca fiind una importantă, moderatoarea evenimentului nu a ezitat să ofere cuvântul dnei Domnica Gînu. Directorul de țară Lumos Moldova a prezentat experiența organizației noastre în vederea implementării reformei sistemului de îngrijire a copilului, rezultatele obținute de țara noastră în acest domeniu.

„Această reformă este una complicată și foarte nepopulară, a subliniat dna Gînu. De aceea am lucrat la toate nivelurile – de la ministerele de resort până la școala din comunitate, unde urma să vină copilul dezinstituționalizat – pentru a convinge actorii implicați despre necesitatea, importanța și beneficiile legate de acest proces atât pentru fiecare copil și familie în parte, cât și pentru întreaga societate per ansamblu”.

În acest context, raportorul a încurajat participanții la conferință, specificând că ei dispun de toate resursele necesare, în primul rând cele umane, pentru înfăptuirea cu succes a reformei în teritoriile pe care le reprezintă. „Este o muncă grea, un proces dificil și de durată, dar numai pentru cei care nu vor să o facă. Cei care doresc să înfăptuiască schimbarea vor găsi întotdeauna mijloacele, a punctat Domnica Gînu.

În aceiași ordine de idei s-a menționat că nu există un algoritm universal care să dea aceleași rezultate pretutindeni. Abordarea în fiecare caz este una individuală și e nevoie de găsit ceea ce se potrivește pentru fiecare copil și familie în parte. Și foarte importantă în acest sens este implicarea și participarea nemijlocită a copilului și familiei la proces. 

De asemenea, dna Gînu a vorbit despre necesitatea stabilirii relațiilor de parteneriat și colaborare interdepartamentală dintre reprezentanții structurilor de stat de diferite niveluri implicate în procesul de reformare– ministere, structuri regionale, raionale, locale și comunitare; despre importanța pregătirii corespunzătoare a personalului implicat; necesitatea creării și dezvoltării, în paralel cu închiderea instituțiilor rezidențiale, a serviciilor sociale, educaționale și medicale comunitare care să ofere sprijinul necesar copiilor dezinstituționalizați și familiilor lor.

La finalul prezentării reprezentanții Lumos Moldova au răspuns la un șir de întrebări acordate de participanții la Conferință.