Marți, 20 octombrie, fundația de caritate ”CAF” Rusia a organizat o conferință în format online, în cadrul căreia s-a discutat despre barierele pe care le întâmpină tinerii în situații de risc la angajarea în câmpul muncii.

La conferință au participat reprezentanți ai ONG-urilor din domeniu din Rusia, ai mediului academic și de afaceri din această țară. Vorbitorii s-au referit în luările lor de cuvânt la factorii care asigură succesul programelor de susținere a tinerilor pe piața muncii în diferite regiuni ale Federației Ruse, metodele eficiente de sprijin pentru tinerii în situații de risc, experiența companiilor ruse în vederea angajării acestor tineri, etc.

Printre invitați au fost și reprezentați ai Lumos Moldova, care au împărtășit cu participanții experiența țării noastre în acest domeniu extrem de important, dar și problematic. Astfel, Domnica Gînu, director Lumos Moldova, s-a referit în prezentarea sa la importanța colaborării între ONG-uri, ONG și APL, APL în cadrul programelor de pregătire profesională, angajarea în câmpul muncii, incluziunea socială a tinerilor în situații de risc , în special, tinerilor orfani și tinerilor cu dizabilități. De asemenea, s-a referit la prevederile legislației Republicii Moldova privind asigurarea accesului la învățământul profesional și de specialitate al tinerilor în situații de risc și, ulterior, a angajării lor în câmpul muncii.

În același context, Dna Valentina Ghenciu, manager proiect DI Lumos Moldova, a vorbit despre eforturile depuse de organizație în vederea susținerii tinerilor social vulnerabili, inclusiv prin crearea serviciilor specializate care să ofere acestora asistență psihologică, juridică, informațională, să le ajute la identificarea oportunităților pentru continuarea studiilor, incluziunii sociale și/ sau angajarea în câmpul muncii.

Impresionați de cele auzite, organizatorii conferinței și-au exprimat deschiderea pentru colaborarea în continuare cu Lumos, schimb de experiență, inclusiv prin organizarea vizitelor de studiu, dezvoltarea și implementarea proiectelor comune orientate spre îmbunătățirea calității vieții copiilor, tinerilor și familiilor vulnerabile.

Conferința ”Tinerii cu oportunități reduse la începutul carierei” s-a desfășurat cu sprijinul Băncii comerciale Citibank (Citi Foundation) în parteneriat cu ONG-urile Perspektiva, Fund for Family and Children „Childhood Keepers”, Foundation for Social Development and Health „Focus Media”, Centrul „Rabota-I”. Lucrările acesteia au fost divizate în 6 secțiuni. La ea au participat 150 de invitați din diferite regiuni ale Federației Ruse și 20 de experți, reprezentând ONG-uri, autoritățile publice și mediul de afaceri.