Săptămâna începută la 30 martie a fost pentru echipa Lumos Moldova a treia săptămână de #staiacasă și lucru la distanță. Deși contactul direct, de la persoană la persoană este foarte important în activitatea noastră de zi cu zi, membrii echipei se adaptează la noile circumstanțe oferind, în măsura posibilităților, sprijinul necesar beneficiarilor, dar și executând alte sarcini / activități ale programului.

În funcție de responsabilitățile pe care le au, mențin contactele necesare cu beneficiarii, inclusiv copiii, familiile / îngrijitorii lor, tinerii ieșiți din îngrijire, specialiștii din servicii, reprezentanții autorităților locale pentru a monitoriza starea de lucruri. În același timp ei participă și la ședințe de lucru, de consultanță, de instruire la distanță utilizând modalitățile / mijloacele de comunicare virtuală.

Astfel pe parcursul săptămânii respective s-a reușit:

  • Monitorizarea la distanță a 32 copii din instituția rezidențială din Ceadâr-Lunga, a 21 copii reintegrați în familiile biologice, a 16 copii cărora le-a fost prevenită separarea de familia biologică, 7 copii din APP, precum și a copiilor din 4 case comunitare din regiunile-pilot Ialoveni, Florești și Chișinău; acordate colete cu produse alimentare pentru 2 tineri în situație de risc iminent;
  • Monitorizarea organizări / livrării instruirii la distanță pentru 25 de copii cu dizabilități severe înrolați în Unitatea de Educație Incluzivă și 19 copii înrolați prin învățământ la domiciliu;
  • Organizarea ședinței la distanță a Consiliului Consultativ al Tinerilor Lumos Moldova;
  • Prezentarea, în cadrul webinarului Share & Learn, a Modelului Inovativ de Incluziune a Copiilor cu dizabilități profunde și necesități complexe în învățământul general;
  • Completarea bazei de date de raportare despre rezultatele activității Lumos Moldova în trimestrul I;
  • Actualizarea / perfecționarea / redactarea documentelor asupra elaborării cărora angajații Lumos Moldova lucrau pe parcursul anului conform planurilor pentru fiecare proiect.

Plus la cele menționate trebuie de adăugat că toți membrii echipei Lumos Moldova sunt sănătoși, se simt bine și își continuă munca orientată spre îmbunătățirea calității vieții copiilor.