Joi, 12 ianuarie curent, echipa Lumos din Moldova i-a avut ca oaspeți la oficiul lor pe reprezentanți ai Corpului Păcii din țara noastră. „Am auzit multe despre Lumos Foundation și rezultatele activității acesteia în Republica Moldova și ne-am dorit să ne întâlnim pentru a afla mai multe detalii despre organizație și activitățile desfășurate, precum și să vedem care ar fi posibilitățile de cooperare dintre noi”, a menționat Hannah Gardi, Director pentru Programe și Instruire din cadrul Corpului Păcii din Moldova în debutul întâlnirii.

Domnica Gînu, directorul de țară Lumos Moldova a Salutat oaspeții și a făcut o scrută trecere în revistă a proiectelor de bază la implementarea cărora a muncit echipa de țară cu începere din 2009, precum și a celor mai importante rezultate înregistrate. „Am început activitate ca parteneri ai Guvernului Republicii Moldova la implementarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului și, cu cât mai mult am înaintat pe acest făgaș, cu atât mai multe probleme, care necesitau atenție, au fost descoperite, a subliniat dna Gînu. „În consecință am parcurs calea de la oferirea de asistență și sprijin pentru dezinstituționalizarea copiilor la crearea de modele de servicii sociale comunitare de tip familial, promovarea educației incluzive și a intervenției timpurii la copil și prevenirea instituționalizării copiilor prin crearea și dezvoltarea de servicii de intervenție timpurie și educație incluzivă atât în școli, cât și în instituții de educație timpurie”, a specificat directorul de țară Lumos Moldova subliniind că participarea copiilor și a tinerilor a fost un element cheie al tuturor proiectelor și proceselor.

Dna Gardi a ținut să menționeze că atât incluziunea, cât și programele pentru tineri sunt domenii prioritare pentru Corpul Păcii în Moldova și că valorificarea experienței și a expertizei Lumos pe aceste segmente ar fi extrem de benefică.

„Lumos salută orice colaborare și cooperare cu alte organizații în beneficiul copiilor, tinerilor și a familiilor acestora”, a specificat dna Gînu, menționând că organizația noastră ar fi interesată de implementarea unui eventual proiect în parteneriat cu Corpul Păcii în Republica Moldova.

La finalul discuției participanții au convenit să analizeze informațiile obținute în cadrul acestei întâlniri și să revină, ulterior, cu viziunile și propuneri privind activitățile și / sau proiectele care ar putea fi organizate, desfășurate sau implementate în parteneriat.