Una dintre activitățile de bază incluse în proiectul Răspunsul la criza refugiaților finanțat de Terre des Homme Netherlands și implementat de Lumos în raioanele Florești, Glodeni, Ialoveni și Telenești din Republica Moldova este crearea spațiilor prietenoase copiilor. Acestea urmează să fie disponibile pentru organizarea și desfășurarea activităților cu participarea copiilor și tinerilor refugiați, cât și a celor din comunitățile în care aceste centre vor fi create.

Pentru a se asigura că viitoarele spații prietenoase copiilor vor corespunde așteptărilor copiilor și tinerilor, Lumos Foundation Moldova a organizat o serie de consultări cu privire la crearea acestora cu viitorii beneficiari ai serviciilor / spațiilor respective. 26 de copii și tineri din raioanele Ialoveni și Florești, refugiați, dar și reprezentanți ai comunităților gazdă, au participat la sesiunile de consultare desfășurate de Eugenia Godoroja, consilier Lumos pentru participarea copiilor și a tinerilor.

Pe durata ședințelor respective, participanții au aflat detalii despre conceptul și menirea acestor centre, au împărtășit opinii și propuneri cu privire la crearea și funcționarea lor. Sesiunile de consultanță au constituit un exercițiu interactiv și participativ, permițând organizatorilor să adune multă informație utilă. Copiii și tinerii s-au pronunțat asupra locației unde ar fi trebuit să fie create centrele prietenoase copiilor (preferabil în centrul comunităților, pentru a asigura accesibilitatea), cu cine și-ar dori să interacționeze acolo (specialiști din diferite domenii, inclusiv psihologi și traducători, semeni de-ai lor, traineri), ce echipamente și dotări și-ar dori pentru ele (computere, cărți, jocuri, echipament sportiv, etc.), în ce fel de activități și-ar dori să fie antrenați, ș.a. De asemenea participanții la aceste ședințe au discutat despre implementarea unui mecanism de colectare a opiniilor beneficiarilor care să asigure că spațiile prietenoase copiilor sunt receptive la necesitățile schimbătoare ale copiilor și tinerilor refugiați și din comunitățile gazdă care le vizitează. Totodată ei și-au exprimat dorința și disponibilitatea de a participa personal la amenajarea acestor spații.

Toate propunerile și opiniile exprimate de participanți au fost înregistrate și vor fi luate în calcul de către reprezentanții Lumos la elaborarea versiunii finale a conceptului de creare a spațiilor prietenoase copiilor.