Национална група за проследяване на ефекта от Ковид кризата върху уязвимите семейства и социалните услуги

С началото на Ковид кризата всички ние започнахме да си задаваме въпроса как карантината и задаващата се икономическа, вероятно и политическа, криза ще се отрази на децатаи семействата, с които работим. Последните развития ни карат да мислим, че по-сериозната част от последиците ще започне да става видима едва през зимните месеца.

С цел да стартираме структуриран разговор по темата Лумос инициира създаването на Национална група, която да се събира веднъж месечно и да се опита да мониторира през опита на всеки от нас в работата ни в подкрепа на уязвими семейства, деца и младежи как се развиват рисковете за тях. Желанието ни е да стартираме процес, който да улови тенденции, за които да информираме заинтересованите страни в България и ЕК възможно най-рано.

Групата е модерирана от Харалан Александров, а дейността и е подкрепена от Лумос.

Членове на групата са представители на доставчици, НПО и общини, които са специализирани в разнообразни теми – подкрепа за деца и семейства, мигранти, образование, хора с увреждания, насилие, детско правосъдие и други.