Circa 500 de reprezentanți ai instituțiilor de învățământ general, direcțiilor raionale de învățământ, autorităților publice locale din întreaga țară, dar și specialiști din străinătate au participat la webinarul ”Provocări și soluții în incluziunea copiilor cu dizabilitate severă”, care s-a desfășurat vineri, 4 decembrie, în cadrul Conferinței Naționale în domeniul educației incluzive.

Moderată de coordonatorul de proiect Lumos Moldova Agnesia Eftodi, ședința a oferit participanților posibilitatea de a afla detalii despre cum se realizează incluziunea educațională efectivă a copiilor cu dizabilități severe în sistemul educațional din Republica Moldova.

În deschiderea webinarului, dna A. Eftodi a atras atenția participanților asupra faptului că ”deși, teoretic, sistemul educațional din țară asigură dreptul la educație pentru acești copii, în realitate, nu sunt oferite șanse egale pentru incluziunea educațională, în instituțiile de învățământ de toate nivelurile, pentru acest grup vulnerabil de copii”. Din care motive este foarte important să învățăm din experiențele pozitive care demonstrează că incluziunea poate fi realizată cu succes.

Una dintre practicile reușite de incluziune educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale, în general, cu un accent separat pe practicile de incluziune ale celor cu dizabilități severe a fost prezentat de conducerea Liceului Teoretic ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Modelul de incluziune a acestui grup de copii, cel mai vulnerabil, creat și implementat în cadrul liceului cu sprijinul AO ”Lumos Foundation Moldova”, a fost recent aprobat și propus spre diseminare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Dna Vera Balan, directorul liceului, a descris și argumentat toate etapele realizate în procesul de planificare și organizare a incluziunii copiilor, menționând actorii principali implicați în proces și cooperarea dintre ei, adaptarea încăperilor la noile circumstanțe (au fost înlăturate pragurile, a fost instalat ascensor), a împărtășit experiența de depășire a dificultăților, dar și rezultatele bune obținute despre care se știe în toată țara. ”Am fost contactați de părinții uni copil cu tulburări din spectrul autist din Chișinău, care mergea la o școală privată, unde li s-a spus că nu pot oferi atenția și suportul necesar copilului lor. Am fi fost bucuroși să-i ajutăm, dar nu putem acomoda mai mult de 25-26 copii”, a menționat dna V. Balan.

Într-o altă ordine de idei, Silvia Rudoi, director adjunct al liceului ”Petre Ștefănucă” a relatat despre adaptarea procesului de educație a copiilor cu dizabilități severe la noile condiții provocate de pandemia COVID-19. Astfel, s-a efectuat planificarea asistenței de la distanță, pregătirea părinților, elaborarea și coordonarea orarului nou, planificarea activităților, organizarea și desfășurarea acestora, etc. În context, s-a menționat rolul determinant care a revenit părinților pentru a asigura continuitatea procesului de învățământ și desfășurarea cu succes a activităților planificate. Multe dintre ele au fost documentate, dna S. Rudoi prezentând o serie de fotografii și secvențe video drept confirmare. În plus, acestea pot servi și în calitate de material metodologic, examinarea căruia contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite copiilor cu dizabilități severe.

În continuare reprezentanții liceului ”Petre Ștefănucă” au venit cu un șir de recomandări către autorități de care să se țină cont la elaborarea unui nou document strategic de politici în domeniul educației incluzive. Astfel, au fost menționate necesitatea studierii și diseminării practicilor existente în sistemul educațional, dezvoltarea și adaptarea lor; evaluarea cadrului normativ și metodologic existent și completarea acestuia cu prevederi care să asigure efectiv incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități severe; revizuirea statelor de personal din perspectiva asigurării incluziunii calitative a tuturor copiilor, revizuirea programelor de formare continuă a cadrelor didactice; elaborarea unui mecanism de finanțare care să asigure asistență relevantă și de calitate pentru toți copiii.

O altă dimensiune a incluziunii a fost prezentată de Livia Cațer, șef al Centrului Raional de Resurse pentru Educație Incluzivă din Ungheni. Fiind ghidați de moto-ul ”Fac tot ce pot, acolo unde sunt, cu resursele pe care le am”, specialiștii din acest raion, cu sprijinul autorităților publice locale, au comasat cele 2 structuri abilitate cu realizarea sarcinilor în domeniul educației incluzive – SAP și Centrul social ”Casa pentru toți”– în una singură. În condițiile în care resursele financiare nu sunt întotdeauna suficiente, comasarea a permis utilizarea mai eficientă a bugetului disponibil pentru oferirea unui spectru cât mai larg posibil de servicii și asistență unui număr sporit de beneficiari.

Spre finalul ședinței, participanții au sprijinit recomandările formulate de conducerea Liceului Teoretic ”Petre Ștefănucă”, venind și cu un șir de completări, printre care actualizarea metodologiei de evaluare a cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ, aceasta incluzând indicatori privind progresul în dezvoltarea fiecărui copil. În context s-a menționat că nu oricare școală poate și trebuie să dezvolte pachete complexe de structuri și servicii pentru incluziunea copiilor cu dizabilități severe, în acest sens fiind necesară elaborarea și recomandarea unei metodologii speciale de evaluare și selectare a instituțiilor de învățământ. Totodată s-a accentuat o dată în plus importanța capacitării, încurajării și motivării cadrelor didactice care asistă copiii cu dizabilități severe.