În perioada 17-18 octombrie 2019 Lumos Moldova a organizat seminarul metodologic ”Asigurarea bunăstării și protecției copiilor din plasament” pentru personalul din Casele comunitare pentru copii în situație de risc și prestatori de serviciu.

Pe parcursul celor 2 zile de instruire specialiști din raioanele Florești, Ialoveni, precum și din municipiul Chișinău au participat la un șir de activități practice și sesiuni teoretice vizând diferite aspecte ale muncii în cadrul serviciilor de plasament. În particular participanții la instruire au discutat despre politici de protecție a copilului la nivel de serviciu, planificarea asistenței copilului în Casa comunitară, metode și practici de învățare a copiilor din plasament pentru gestionarea micilor bugete.

Într-o altă ordine de idei, s-a discutat și despre practicile de lucru cu familia copilului din plasament, metodele de pregătire a copilului pentru ieșirea din plasament, dar și despre etica și deontologia profesională a personalului din cadrul serviciului.

Acest seminar metodologic face parte din programul de instruire continuă organizat de Lumos Moldova pentru personalul Caselor comunitare, prestatorii de servicii și reprezentanții Direcțiilor pentru Asistență Socială și Protecție a Familiei.