Un aspect important în vederea prevenirii separării copiilor mici de familie îl constituie depistarea și intervenția timpurie în cazurile posibilelor situații de risc, ale dezvoltării dizabilității și / sau tulburărilor în dezvoltarea copiilor. În acest context un rol deosebit îi revine colaborării intersectoriale, care asigură un răspuns prompt, intervenții țintite, multidimensionale care să contribuie la diminuarea, evitarea, iar uneori chiar și eliminarea posibilelor situații de risc.

Aspecte legate de cooperarea intersectorială în acest sens au constituit tematica instruirilor desfășurate de Lumos Moldova pentru specialiști din sectoarele ocrotirii sănătății, protecției sociale și educației din raioanele pilot Ialoveni și Florești. „Eficacitatea cooperării intersectoriale deja se reflectă în cifrele generale, pe țară, privind rata mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani”, a menționat Galina Morari, managerul proiectului Intervenția Timpurie din cadrul Lumos Moldova. Este necesară o consolidare a eforturilor tuturor actorilor implicați în acest proces pentru a obține rezultate și mai bune, a specificat ea.

Reprezentanții Centrelor de sănătate din Florești și Ialoveni au vorbit despre acțiunile întreprinse de specialiști pentru diminuarea riscurilor mortalității infantile, rezultatele obținute ca rezultat al intensificării colaborării specialiștilor din sectorul ocrotirii sănătății și asistenței sociale în acest sens. Totodată s-a vorbit și despre provocările care mai stau în fața specialiștilor și despre posibilele căi de îmbunătățire continuă a situației privind mortalitatea infantilă, în special la domiciliu.

„Printre copiii refugiați sunt mulți dintre cei situația cărora necesită o abordare similară”, a subliniat Valentina Ghenciu, manager al proiectului de Răspuns la criza refugiaților implementat de Lumos în Ialoveni și Florești. „Cooperarea intersectorială este importantă și în aceste cazuri, deoarece acești copii și familii se confruntă cu mai multe probleme complexe care pot fi soluționate doar prin eforturi conjugate ale specialiștilor din domeniile ocrotiri sănătății, protecției sociale și educației”, a specificat ea.

La lucrările seminarelor au participat 106 specialiști din asistența medicală primară și asistența socială din raioanele pilot Ialoveni și Florești.