La începutul lunii aprilie curent reprezentanți ai autorităților publice locale din regiunea-pilot UTA Găgăuzia s-au întrunit în cadrul seminarului Rolul autorităților tutelare locale în protecția familiilor și copiilor în situații de risc. Dezvoltarea serviciilor de tip familial.

Evenimentul a fost realizat în colaborare cu DGSPS UTAG, autoritățile raionale și cu suportul metodologic oferit de către Lumos Moldova. Subiectul supus analizei a fost prezentat de către Tamara Fornea, coordonator DI UTAG AO Lumos Moldova.

La seminar au participat primari și viceprimari (30) ai localităților din raioanele regiunii, șefii Serviciului de Protecție Socială din cadrul Administrațiilor raionale (3), reprezentanți ai autorității tutelare teritoriale(3) și Șeful serviciului de sprijin familial din cadrul DGSPS UTAG (1).

În cadrul seminarului s-au pus în discuție modificările recente vizând reglementarea activității APL în domeniul protecției familiilor și copiilor în situații de risc, precum și delimitarea responsabilităților autorităților tutelare locale, teritoriale și centrale.

Un subiect aparte l-a constitut legea privind protecția specială a copiilor separați de părinți, în special aspecte vizând atribuțiile autorității tutelare locale, rolul acestor autorități în procesul de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare şi evidență a copiilor aflați în situație de risc şi a copiilor separați de părinți, precum şi responsabilii în aplicarea procedurilor respective.

De asemenea au fost abordate și subiectele privind rolul și activitatea specifică a specialistului în protecția drepturilor copilului din cadrul primăriei, aspecte legate de protecția copiilor separați de părinți, asistența oferită acestora, la necesitate, de către oficiul teritorial al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat pentru asigurarea respectării drepturilor și intereselor lor.

Într-o altă ordine de idei, participanții au vorbit despre rolul care revine autorităților tutelare locale în asigurarea protecției copiilor ai căror părinți / unicul părinte se află temporar în altă localitate din țară sau de peste hotare (pentru o perioadă mai mare de 2 luni) ori nu-și pot realiza obligațiile privind creșterea, îngrijirea și educația copilului din cauza problemelor de sănătate. În asemenea condiții, potrivit noilor reglementări se instituie custodia asupra acestor copii. În acest context s-a discutat despre modalitățile de informare a părinților despre obligația de solicitare a custodiei în astfel de cazuri.

În cadrul seminarului a fost prezentat modul de identificare, responsabilii implicați în acest proces, realizarea evaluării și instituirii /încetării custodiei. S-au explicat noțiunile de responsabil legal al copilului și responsabil legal al copilului separat de părinți.

Într-un alt context participanții la seminar au vorbit despre necesitatea dezvoltării serviciului de tip familial APP / CCTF și asigurarea colaborării intersectoriale în cazul familiilor cu copii în situație de risc.