Potrivit planului de activitate al Lumos Moldova pentru anul curent, o atenție deosebită se acordă dezvoltării și consolidării serviciilor de educație incluzivă în instituțiile de educație timpurie, capacitării personalului din instituțiile respective. În acest context, la începutul lunii februarie, serviciile de asistență psihopedagogică din raioanele Florești și Ialoveni, în parteneriat cu Lumos, au organizat seminare metodologice, pentru specialiști din grădinițele, în care sunt incluși copii cu cerințe educaționale speciale (CES). Beneficiari ai activităților de formare continuă au fost manageri, educatori, cadre didactice de sprijin, psihologi, logopezi din aceste instituții.

Cei 59 de reprezentanți ai 13 grădinițe din raionul Florești au discutat modalitățile de cooperare a specialiștilor în cadrul asistenței copiilor cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de educație timpurie. Cu referire la acestea participanții la seminar au subliniat importanța cooperării dintre specialiști pentru a asigura asistență de calitate copiilor cu CES, au fost identificate și propuse spre utilizare tehnologii eficiente pentru o cooperare rezultativă. În aceeași ordine de idei, în cadrul seminarului, au fost prezentate cele mai bune practici de cooperare intra-instituțională, s-a subliniat importanța împărtășirii bunelor practici. În acest sens au fost prezentate modele de cooperare, puse în aplicare în grădinițele unde funcționează servicii de educație incluzivă. În final, participanții la ședință au fost, practic, unanimi în concluzia că doar un parteneriat constructiv și transparent poate asigura eficiența scontată a asistenței oferite copilului.

Aspecte legate de asistența copiilor cu deficiențe de auz, incluși în instituțiile de educație timpurie au fost discutate în cadrul seminarului metodologic cu reprezentanți ai 13 grădinițe din raionul Ialoveni. Cei 30 de participanți, inclusiv specialiști din cadrul SAP, au vorbit despre particularitățile dezvoltării copiilor cu deficiențe de auz, semnele care indică eventuala prezență a dificultăților de auz la copii. În acest context, specialiști de la SAP au prezentat un șir de principii și modele acționale de care să se ghideze colegii de la grădinițe în abordarea deficiențelor de auz.

La rândul său, Agnesa Eftodi, coordonator de Proiect Lumos în domeniul EI, a demonstrat participanților modalități concrete de adaptare a tehnologiilor didactice în asistența individualizată a copiilor cu deficiențe de auz, a prezentat exemple de adaptare a jocurilor și jucăriilor, pentru a oferi copiilor șanse egale de participare la activitățile organizate în grupe. Activitatea practică de identificare a adaptărilor psihopedagogice, necesare a fi reflectate în Planul educațional individualizat al copilului și realizate în toate procesele aferente asistenței acestuia, a constituit un bun exercițiu de dezvoltare și consolidare a competențelor specialiștilor, participanți la seminar, în asigurarea asistenței educaționale de calitate a copiilor.

Amintim că datorită sprijinului Lumos Moldova, servicii de educație incluzivă au fost create și actualmente funcționează în 16 grădinițe din regiunile-pilot Ialoveni și Florești.