20/05/2019


„Noi trebuie să continuăm să muncim împreună pentru a asigura acestor copii accesul la servicii universale și îmbunătățirea calității vieții”. Aceasta a fost concluzia generală a participanților la ultima ședință a echipei multidisciplinare pentru evaluarea și elaborarea planurilor individuale de plasament a copiilor din școala auxiliară din Congaz, UTA Găgăuzia.

In cadrul ședinței a fost efectuată analiza factorilor de risc, proiectate strategii de reducere a riscurilor și de consolidare a factorilor protectivi, precum și schițate planuri individuale de plasament pentru ultimii 9 dintre cei 46 de copii de la instituția respectivă. Analiza situației fiecărui caz în parte a cuprins rapoarte ale specialiștilor din cadrul organizației Lumos, reprezentanților direcției de învățământ Comrat, psihologului, asistenților sociali comunitari, specialistului din domeniul medicinei, reprezentanților instituției. La lucrările ședinței au participat și părinții copiilor vizați.

In cadrul discuțiilor s-a menționat că cel mai favorabil mediu pentru o bună dezvoltare a copilului este familia. Cu toate acestea, scopul acțiunilor întreprinse nu este de a transfera pur și simplu copilul din clădirea instituției rezidențiale in casa părinților biologici. Întru realizarea acestui obiectiv – reunificarea copiilor cu părinții biologici – sunt necesare un șir de acțiuni suplimentare. Ele includ, dar nu se limitează la, crearea condițiilor pentru o adaptare cât mai facilă a copiilor in școlile de învățământ general din comunitate, asigurarea accesului la serviciile suplimentare, conform necesităților individuale ale fiecărui copil, asigurarea cu sprijin familial a familiilor în care urmează sa fie reintegrați copii, etc.

În rezultatul unui schimb de păreri constructive, participanții la ședință au concluzionat că pentru fiecare dintre cei 9 copii există condiții si posibilități de reintegrare. Cu toate acestea, in câteva cazuri urmează a fi concretizate unele aspecte asupra cărora au atras atenție membrii echipei multidisciplinare, inclusiv și la opiniile părinților.

La finalul discuțiilor Dna Valentina Ghenciu, manager de proiect DI din cadrul Lumos Moldova, a ținut sa mulțumească tuturor participanților la ședință pentru munca depusa la realizarea acestei prime faze a procesului de dezinstituționalizare a copiilor de la școala auxiliară din Congaz. In același context ea a menționat ca odată cu finalizarea evaluării complexe a copiilor din această instituție începe o nouă si poate chiar mai importantă etapă a procesului: pregătirea copiilor și familiilor pentru reunificare.