Marți, 20 aprilie curent, Direcția Generală Educație Ialoveni, Serviciul de Asistență Psihopedagogică și Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, cu suportul A.O. Lumos Foundation Moldova, au organizat o masă rotundă cu tematica ”Împreună putem crea o lume mai bună, o lume incluzivă”, desfășurată în contextul Lunarului conștientizării autismului.

La eveniment au participat președinți ai comisiilor multidisciplinare intrașcolare, cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi din instituțiile de învățământ general din raion, în total 108 reprezentanți. În debutul acestuia, Angela Șincovici, șeful SAP Ialoveni, a prezentat o scurtă informație despre copiii aflați în evidența serviciului, inclusiv cei cu dizabilități, incluși în instituții de învățământ general școlar și preșcolar. În acest context, s-a menționat că din cei 122 copii cu dizabilități înscriși în școlile și grădinițele din raion (103 în școli și 19 în grădinițe), 25 sunt cu tulburări de spectru autist (TSA).

Cu detalii referitoare la specificul, metodele și tehnicile eficiente de asistență individualizată a copiilor cu dizabilități severe, în general, și, în particular, a celor cu TSA, au venit managerii și specialiștii de la Liceul teoretic ”Petre Ștefănucă”. Ei au prezentând dovezi argumentate de progres în dezvoltarea celor 34 de copii cu dizabilități, incluși în procesul educațional general în instituția școlară.

Dna Silvia Rudoi, director adjunct al liceului vorbit despre importanța creării mediului școlar incluziv, a capacitării personalului, a lucrului în echipă, subliniind rolul parteneriatului intrașcolar, dar și intersectorial, în abordarea integrată a copiilor cu dizabilități. Colegele dnei S. Rudoi, cadrele didactice de sprijin (CDS) de la liceu, au venit cu exemple concrete de activități, tehnici și practici aplicate în asistența copiilor cu dizabilități în timpul și în afara lecțiilor. De asemenea vorbitorii s-au referit și la implicarea părinților în procesul educațional, ei fiind parte integră a acestuia.

Deosebit de evidențiat a devenit rolul părinților pe durata pandemiei, atunci când procesul educațional a trecut pe online. În condițiile educației de la distanță, părinții erau cei care implementau în practică recomandările specialiștilor, utilizau materialele metodologice elaborate și pregătite pentru a asigura continuitatea procesului educațional. ”Fără sprijinul părinților nu ar fi fost posibil să obținem rezultatele pe care le avem, ei constituind resursa principală în procesul educațional”, au menționat specialiștii Liceului.

Logopedul, psihologul și kinetoterapeutul care muncesc în cadrul Unității de educație incluzive au vorbit despre particularitățile asistenței copiilor cu dizabilități severe, oferind sfaturi practice și împărtășind din experiența lor de lucru în acest sens.

Generalizând cele expuse de colegi, directorul liceului, dna Vera Balan, a ținut să menționeze că L.T. ”Petre Ștefănucă” este deschis să ofere schimb de bune practici și asistență metodologică tuturor colegilor din sistemul educațional raional și național, în vederea asigurării incluziunii educaționale a tuturor copiilor, fără niciun fel de condiționalități. În acest sens, Liceul este dispus să găzduiască grupuri de specialiști, care, ”pe viu” pot însuși și dezvolta strategii eficiente, pe care le pot utiliza în toate procesele aferente incluziunii (seminare, ateliere metodologice, activități coaching ș.a.

În context ea a lansat propunerea de a replica modelul respectiv la nivel de regiune, astfel ca de incluziune educațională de calitate să beneficieze și ceilalți copiii cu dizabilități severe din raionul Ialoveni. Această propunere a fost susținută de toți participanții la eveniment, ei adresând Consiliului Raional demersul respectiv.

În final, reprezentanții liceului au adus mulțumiri organizatorilor mesei rotunde pentru oportunitatea oferită de a disemina Modelul de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe, pilotat în L.T. ”P. Ștefănucă” și validat de MECC prin Ordinul nr. 1327 din 30.11.2020, dar și A.O. Lumos Moldova Foundation pentru tot sprijinul oferit atât pe durata pilotării, cât și în procesul de planificare și organizare a activităților de diseminare.