La începutul lunii iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a găzduit evenimentul de lansare a două publicații – Raportul privind rezultatele studiului „Atitudinea populației RM față de reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului” și culegerea „Istorii de viață. Reforma sistemului rezidențial de îngrijire a copilului văzută din interior” – realizate de tineri auto-reprezentanți, membri ai Consiliului Consultativ al Tinerilor sprijinit de AO „Lumos Foundation Moldova”.

Organizat sub auspiciile Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, evenimentul a adunat la aceeași masă parlamentari, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale,ai ONG-urilor active în domeniul protecției drepturilor copiilor, specialiști din cadrul serviciilor sociale, de educație și ocrotire a sănătății, tineri auto-reprezentanți, părinți ai „eroilor” istoriilor incluse în culegerea „Istorii de viață”.

În debutul ședinței, Dan Perciun, Președintele comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie a menționat că pe parcursul a peste 15 ani deimplementarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului au fost înregistrate rezultate remarcabile, inclusiv și datorită implicării foarte active a unui șir de ONG-uri.

În toți acești ani a fost creată o nouă bază legislativă și normativă pentru crearea de servicii de îngrijirealternativă, de incluziune educațională, de punere în aplicare a mecanismelor de susținere a copiilor și tinerilor dezinstituționalizați și a familiilor acestora, de prevenire a separării copilului de familie. Un rol deosebit în acest sens a revenit partenerilor de dezvoltare și ONG-urilor care au contribuit nu numai prin expertiza lor în domeniu, dar și la crearea și dezvoltarea propriu-zisă a acestor noi servicii și mecanisme. Le suntem recunoscători pentru aceasta și sperăm că vor continua în același ritm, a subliniat Dan Perciun.

„Lumos a fost alături de autorități chiar de la începutul implementării reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului”, a menționat dna Domnica Gînu, director de țară a Lumos Moldova. ”Am oferit tot suportul necesar pentru închiderea a 8 instituții rezidențiale, dezinstituționalizarea a circa 1200 de copii, dintre care peste 1000 au fost reintegrați în familii”, a adăugat ea. Investițiile Lumos orientate spre crearea unor servicii noi și chiar unice pentru țara noastră cum ar fi Case comunitare, Centre de resurse pentru educație incluzivă, Unitatea de educație incluzivă, servicii de educație incluzivă în instituțiile de educație timpurie, servicii de intervenție timpurie la nivel raional și de comunitate au depășit 10 mln de lire sterline. 

Prezentând Raportul, auto-reprezentanții Maria Frunză, Pavel Ghelețchi,Olesea Lungu, Ana Guțu, Cristina Ciurlan și Dumitrița Cropivnițchiau menționat că acesta este un produs realizat în proporție de peste 80 la sută de tineri, care au stabilit și selectat întrebările la care să răspundă participanții, au realizat chestionarea propriu-zisă a respondenților. Reprezentanții Lumos au fost cei care i-au ghidat și le-au oferit sprijinul necesar pentru analiza rezultatelor și elaborarea Raportului.

Cu referire la rezultatele obținute, tinerii auto-reprezentanți au menționat că,deși implementarea reformei sistemului de îngrijire rezidențială a copilului durează deja de peste 15 ani, și există o mulțime de exemple și rezultate pozitive ale acesteia, opiniilepopulației față de ea sunt încă foarte diferite: de la sprijin total și până la necesitatea asigurării funcționării în continuare a școlilor-internat.Paradoxal e că, deși susțin, că instituțiile rezidențiale nu dispun de condițiile corespunzătoare și de personalul competent pentru a răspunde necesităților copiilor cu dizabilități aflați în îngrijire, respondenții ar prefera ca aceștia, dar și alți copii în situație de risc, să fie îngrijiți în afara familiei.

Ca răspuns la această doleanță paradoxală vin exemplele prezentate în culegerea „Istorii de viață”. Prin fiecare dintre istoriile incluse în această publicație, ca un fir roșu trece idea generală că familia reprezintă cel mai favorabil mediu pentru asigurarea dezvoltării sănătoase și calitative a copilului, mediu care permite un răspuns prompt, corespunzător și individualizat la toate necesitățile acestuia.

Fiecare dintre cele 8 cazuri prezentate sunt diferite și scot în evidență faptul cum schimbările produse în rezultatul reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului au influențat viața acestor copii și tineri, a familiilor lor. În același timp, exemplele incluse în culegere ne confirmă o dată în plus că serviciile noi, atitudinea schimbată a celor din jur față de copiii și tinerii vulnerabili, pot contribui la schimbarea atât a calității vieții acestora, dar și a societății în general, care devine mai tolerantă, mai receptivă și mai deschisă față de și pentru ei.

„Deja e de ajuns ca dizabilitatea și sărăcia unui copil să-i dicteze viitorul și să-i fie ca o ștampilă pe viață, a specificat Dumitrița Cropivnițchi, auto-reprezentant, membru al CCT Lumos, în cadrul evenimentului. În această carte veți găsi istorii reale și cum reforma le-a schimbat destinul acestor 8 eroi. Și datorită vouă, celor prezenți în sală, precum și colegilor voștri, li s-au împlinit visele. Viața lor acum are mai multă culoare și speranță. Prin fiecare istorie se înțelege cum un serviciu calitativ, un specialist bun, o acțiune realizată la timpul potrivit poate schimba vieți.”

Fiind și ea un tânăr dezinstituționalizat, reunit cu familia în rezultatul reformei, Dumitrița a ținut să menționeze următoarele: „Cu 15 ani în urmă, eu aveam o rugăciune tare simplă – ca internatul să se închidă. Cu 9 ani în urmă eu am fost auzită – m-am întors acasă. Și eu tare sper să nu mai așteptăm încă 9 ani ca să asigurăm dreptul fiecărui copil la familie”.

Desigur că mai există multe provocări și dificultăți pe care această categorie de copii și tineri le întâmpină. Despre ele s-a vorbit și în timpul sesiunii de întrebări-răspunsuri din cadrul evenimentului.

„Învins nu ești atunci când suferi, nici ochii când in lacrimi ți-s, adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis”, cu acest citat din Radu Gyr i-a salutat pe participanți, în special pe tineri, unii dintre aceștia foști elevi și rezidenți ai instituțiilor din raion transformate în rezultatul implementării reformei,Petru Rusu, șef-adjunct al Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei din Florești. „Îmi pare bine că nu ați renunțat și continuați să promovați schimbarea, să demonstrați că e posibilă realizarea visului – asigurarea unui trai în familie pentru fiecare copil”, a subliniat el. Cu referire la provocările încă existente în al 15-lea an de la declanșarea reformei, dl Rusu a menționat că încă mai există problema utilizării eficiente a patrimoniului fostelor școli internate, în special al clădirilor acestora care fiind încă în gestiunea autorităților centrale ( n.a. - a ministerelor în subordinea cărora au fost instituțiile rezidențiale) nu numai că se deteriorează fizic, dar continuă să genereze pierderi la buget, inclusiv și din contul salarizării paznicilor. În același context el a vorbit și despre salarizarea insuficientă a Asistenților parentali profesioniști, a Asistenților personali, lipsa unităților de specialiști în protecția copilului în multe localități. „Deoarece salarizarea specialiștilor în protecția copilului se face de la bugetele locale, primarii, în cazul în care dispun de mijloace, preferă să le găsească orice alte destinații, mai importante, în opinia lor, decât protecția copilului”, a specificat șeful-adjunct al DGASPF Florești.

Dl Sergiu Oceretnâi, șeful Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău, a subliniat că în prezent în capitală nu mai funcționează nici o instituție rezidențială de tip vechi, la 30 mai curent fiind dezinstituționalizați ultimii 26 de copii. „Prin decizia Consiliului municipal fostul gimnaziu-internat #3 a fost reorganizat în gimnaziu de cartier, iar spațiile destinate anterior cazării copiilor de acolo vor găzdui o grădiniță de cartier”, a specificat dl Oceretnâi.

În context, șeful DGPDC a remarcat rolul pe care l-a avut Lumos în procesul de transformare a celei mai mari instituții rezidențiale din țară - școala-internat auxiliară #2 din capitală - precum și la crearea de noi servicii menite să ofere sprijinul necesar copiilor dezinstituționalizați. Printre acestea au fost menționate Casa comunitară, Centru de Resurse și Suport pentru Tineri, Locuința socială asistată. „Cu toate acestea, ca și în cazul colegilor de la Florești, rămâne actuală problema utilizării spațiilor fostei școli-internat auxiliare #2”, a subliniat S. Oceretnâi.

O propunere interesantă în acest sens a venit de la Ana Vârlan, managerul Centrului de Resurse și Suport pentru Tineri. „Cred că o soluție foarte bună ar fi de reparat clădirea fostului cămin pentru copiii de la școala-internat auxiliară #2 și de utilizat pentru cazarea tinerilor ieșiți din servicii alternative de îngrijire - care leaver – care nu dispun de spațiu locativ”, a subliniat ea. În același timp prin aceasta s-ar putea soluționa și o altă problemă cu care se confruntă acești tineri – lipsa unei adrese de domiciliu, care este necesară pentru perfectarea unui șir de documente și acte, inclusiv a permisului de conducere. „Noi le oferim ajutor tinerilor ca să învețe și să susțină examenele pentru obținerea permisului de conducere care, din cauza lipsei adresei de domiciliu, nu le poate fi perfectat”, a menționat Ana Vârlan.

Mama unui copil de 8 ani cu Cerințe educaționale speciale, prezentă al eveniment, a menționat o altă problemă care nu își are încă soluția. „Noi suntem, într-un fel, privilegiați având acces la grădinița cu practici incluzive, apoi mergând la școală în cadrul Unității de Educație incluzivă, creată de Lumos”, a specificat vorbitoarea. Dar ce facem mai târziu, când copilul împlinește 18 ani, când alții ca el ies din aceste servicii? Ce viitor îi așteaptă? Cum ar putea ei fi utili societății?” Sunt întrebări, răspunsuri la care sunt așteptate de sute de părinți, îngrijitori, educatori, profesori, APP-iști care au în îngrijire astfel de copii și care sunt îngrijorați de viitorul lor.

În replică, Dan Perciun a menționat că modele de integrare a tinerilor cu dizabilități există atât peste hotare, cât și în interiorul țării și urmează ca acestea să fie examinate, să fie estimate și „sperăm că până copilul Dvs atinge vârsta respectivă, statul va avea soluția potrivită”.

În concluzie, președintele Comisiei parlamentare a mulțumit tuturor participanților la eveniment și a propus ca astfel de întâlniri să fie organizate cu regularitate astfel ca să existe o platformă de comunicare unde să se discute problemele, dar, și mai important, să se vină cu propuneri pentru soluționarea acestora.

La rândul său, Domnica Gînu, director Lumos Moldova a subliniat importanța cooperării dintre instituțiile statului și organizațiile neguvernamentale pentru continuarea reformei astfel încât eforturile și rezultatele obținute până în prezent să nu fie zadarnice, dar să fie multiplicate. „Insuficiența mijloacelor financiare nu poate fi un obstacol în calea continuării reformei, îmbunătățirii calității vieții acestor copii și tineri, fiindcă mai târziu ar putea fi mult mai costisitor să corectăm unele lucruri, decât să le facem bine de la o etapă timpurie”, a subliniat D. Gînu.

Evenimentul a fost transmis în direct pe pagina de Facebook a Parlamentului și este disponibil pentru vizionare atât aici (https://fb.watch/e8ao2VkmfA/), cât și pe pagina de Youtube a legislativului (https://www.youtube.com/watch?v=AjjH6JPGkkQ).