Pe parcursul anilor de activitate în Republica Moldova, Lumos a contribuit direct la edificarea, dezvoltarea și transformarea sistemelor de protecție și de îngrijirea a copiilor. În parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale, organizația și-a direcționat resurselela crearea și dezvoltarea unui sistem de îngrijire alternativă, inclusiv a serviciilor sociale, celor de educație incluzivă, de intervenție timpurie, venind nu doar cu suport metodologic și consultativ, dar cu investiții substanțiale în construcția / amenajarea imobilelor / încăperilor destinate acestor servicii, asigurării lor cu echipamente moderne necesare pentru buna funcționare. Astfel, în regiunile pilot Ialoveni, Florești, Chișinău au fost create case comunitare, centre de resurse pentru educație incluzivă, Unitatea de Educație Incluzivă, Centrul de Resurse și Suport pentru Copii și Tineri, locuința socială asistată, centrul și cabinete de intervenție timpurie, etc.

Conform acordurilor de parteneriat încheiate de Lumos cu APL din regiunile pilot, toate aceste bunuri și servicii, create pentru a răspunde necesităților copiilor si familiilor în situații de risc, urmau a fi donate și transferate în gestiunea autorităților. În acest context, Lumos a demarat procesul de donare a bunurilor în toamna anului 2020. Și acum avem primele rezultate ale acestei activități.

Luni, 14 iunie, a avut loc semnarea contractelor de donare a bunurilor imobile construite cu sprijin financiar din partea Lumos Foundation în orașul Ialoveni. Astfel, în gestiunea Consiliului Raional au fost transferate încăperile în incinta cărora se află Unitatea de Educație Incluzivă, Serviciul de Asistență Psihopedagogică și Casa comunitară din or. Ialoveni.

Contractele de donație au fost semnate de Irina Malanciuc, director programe de demonstrare Lumos, și președintele Consiliului Raional Ialoveni Mihail Silistraru. Dna Malanciuc a menționat, în cadrul evenimentului de semnare, semnificația faptului că la acest contract este semnat de același conducător al regiunii care era în fruntea Consiliului raional Ialoveni și atunci când a început parteneriatul nostru. În acest fel, cei care au participat nemijlocit la începerea cooperării cu Lumos beneficiază plenar de rezultatele acesteia. În context, reprezentantul Lumos a propus extinderea gamei de servicii create în regiune în parteneriat cu autoritățile raionale. ”Actualmente în Ialoveni funcționează servicii de educație incluzivă în cadrul grădinițelor, avem Unitatea de Educație Incluzivă, Casa comunitară și alte servicii sociale. Au mai rămas multe de făcut pentru a asigura bunăstarea fiecărui copil din regiune, dar este extrem de important că partenerii noștri conștientizează problemele copiilor și familiilor în situații de risc, ceea ce îi determină să caute soluții pentru rezolvarea acestor situații, și sunt deschiși pentru colaborare și identificare de resurse și moduri de adresare a acestor probleme.

Dl Silistraru a mulțumit reprezentanților Lumos pentru contribuția semnificativă la crearea și dezvoltarea serviciilor destinate copiilor, tinerilor și familiilor în situații de risc, a apreciat suportul valoros al Fundației Lumos, specificând că autoritățile raionale sunt deschise pentru extinderea gamei de servicii destinate acestei categorii de populație. ”Suntem dispuși să continuăm cooperarea cu Lumos și suntem gata să discutăm aspectele legate de intervenție timpurie, servicii foarte necesare regiunii. Crearea lor ar asigura prevenirea separării și ameliorarea situației copiilor cu dizabilități de la cele mai timpurii vârste”, a specificat președintele Consiliului Raional Ialoveni.

Amintim că valoarea imobilelor care au constituit obiectul donației este de peste 8,5 mln lei. Împreună cu echipamentele procurate pentru dotarea serviciilor respective, valoarea totală a investiției Lumos a depășit 12 mln lei.