Marți, 29 octombrie, la Comrat a avut loc ședința Conciliului Coordonator pentru reformarea sistemului de protecție a copilului din UTA Găgăuzia. La lucrările acesteia au participat factori de decizie din autonomia găgăuză, reprezentanți ai ministerului educației, culturii și cercetării, conducătorii direcțiilor principale învățământ, sănătate și protecție socială din regiune, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, serviciilor sociale, precum și directori ai instituțiilor de învățământ. De asemenea la ședință au participat și reprezentanți ai AO ”Lumos Foundation Moldova”, inclusiv Dle Domnica Gînu, director de țară, și Valentina Ghenciu, manager proiect DI.

În cadrul ședinței au fost discutate rezultatele evaluării complexe a școlii-internat auxiliare din s. Congaz, aceasta incluzând evaluări din punct de vedere social, psihologic, educațional și de sănătate ale copiilor de acolo.

Cu referire la aspectele sociale ale evaluării, dna Tamara Fornea, coordonator DI Lumos pentru UTA Găgăuzia, a menționat o serie de încălcări și neajunsuri privind înscrierea copiilor la instituție, asigurarea accesului acestora la servicii, unele dintre care existau doar pe hârtie. De asemenea raportorul a oferit și o serie de recomandări privind atât copiii, cât și instituția în general, remarcând faptul că scopul instituției rezidențiale constă în a pregăti copilul pentru ieșirea din aceasta și integrarea lui plenară în societate.

În contextul asigurării incluziunii educaționale a copiilor de la școala-internat auxiliară din Congaz, Dna Agnesia Efotdi, coordonator proiect Educație Incluzivă, a specificat că absolut toți copii evaluați sunt capabili să-și continue studiile în cadrul instituțiilor de învățământ general. Iar unii dintre ei o și fac deja, fiind încadrați în școlile din localitățile de baștină sau din apropierea acestora.

În cadrul dezbaterilor care au urmat după prezentarea rapoartelor de evaluare participanții la ședință s-au dat cu părerea vis-a-vis de cele relatate. Deși opiniile expuse au fost diferite, relevantă a fost poziția conducerii regiunii care, în persoana Dnei O. Tanasoglu, a subliniat că se impune o analiză a rezultatelor evaluării și a propunerilor înaintate. După care urmează să fie înaintate propuneri către ședința următoare a executivului UTA Găgăuzia, unde și se va lua o decizie privind soarta instituției din Congaz.

În context Domnica Gînu, director Lumos Moldova, a menționat că menținerea în continuare a școlii-internat din Congaz este o încălcare a drepturilor copiilor. ”Școala nu își îndeplinește obligațiile și din acest motiv trebuie închisă”, a subliniat ea specificând că acest lucru va fi greu de realizat, dar cu implicarea plenară a colegilor și a partenerilor totul e posibil.