29.05.2019


Marți, 28 mai 2019 în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale s-a desfășurat consfătuirea anuală republicană ”Sănătatea și bunăstarea copiilor în Republica Moldova”.

Pentru participare la eveniment s-au întrunit peste 90 de specialiști din cadrul serviciilor de ocrotire a sănătății si protecție socială din republică, reprezentanți ai ministerului de resort, precum și ai organizației internaționale Lumos Foundation Moldova.

Participanților la întrunire le-a fost prezentat un raport despre starea actuală de lucruri în domeniul ocrotirii sănătății copiilor, ei au fost informați despre rezultatele colaborării medico-sociale în vederea prevenirii și reducerii mortalității copiilor.

În același context audiența a fost informată despre situația la zi privind dezvoltarea sistemului de intervenție timpurie la copil la nivel național.

Spre finalul ședinței participanții la consfătuire au discutat și proiectul Strategiei naționale ”Sănătatea femeii, copilului și adolescentului”, concepută drept o platformă de acțiuni intersectoriale orientate spre asigurarea îmbunătățirii sistemului de ocrotire a sănătății mamei și copilului.