În cadrul Proiectului ”Dezvoltarea și promovarea educației incluzive” continuă organizarea activităților de asistență metodologică personalului implicat în asistența individualizată a copiilor cu dizabilități. Seminarul, organizat de Serviciul de asistență psihopedagogică din raionul Ialoveni, în parteneriat cu Lumos, a avut drept obiectiv asigurarea calității incluziunii copiilor cu dizabilități intelectuale în grădinițele de copii. Peste 40 de manageri, educatori, psihologi, cadre didactice de sprijin și logopezi din 13 instituții de educație timpurie au dezvoltat competențe referitoare la abordarea dizabilităților intelectuale la vârstă timpurie, identificarea celor mai adecvate tehnologii didactice în asistența copiilor, adaptarea demersului educațional la necesitățile copilului. Un aspect aparte a constituit stabilirea obiectivelor și planificarea activităților de asistență individualizată, în vederea dezvoltării cognitive a copiilor cu dizabilități intelectuale.

Un alt subiect, abordat în cadrul seminarului, se referă la asistența copiilor cu tulburări din spectrul autist. Participanții au avut ocazia să discute cazuri specifice ale copiilor din asistență, să identifice tehnici, procedee relevante, pe care le pot utiliza în diverse situații concrete de abordare a tulburărilor respective. Un element important al activității l-a constituit faptul că seminarul a fost furnizat de către specialiștii SAP, astfel realizându-se în practică transferul de competențe de la Lumos către partenerii locali.

Consolidarea competențelor specialiștilor Serviciului de asistență psihopedagogică (SAP) din raionul Florești în domeniul protecției datelor cu caracter personal cu privire la copii, a fost tema seminarului, la care au participat și reprezentanți ai Direcției Generale Educație Florești. În cadrul seminarului au fost comentate prevederile documentelor internaționale și naționale în domeniu, precizate aspectele cu privire la definirea noțiunii ”date cu caracter personal referitoare la copii”, prelucrarea, păstrarea și difuzarea datelor care vizează copiii din evidența SAP. În comentariile la finalul seminarului, participanții au confirmat importanța difuzării informației în grădinițele și școlile din raion și planificării activităților de monitorizare a respectării legislației în domeniu.