În perioada 20 -23 iulie curent, membrii Consiliului Consultativ al Tinerilor Lumos Moldova s-au întrunit pentru ediția ordinară a Forumului Tinerilor Lumos. Date fiind situația pandemicăși restricțiile în vigoare în majoritatea țărilor Lumos, Forumul din acest an a fost combinat și cu școala de vară evenimentele desfășurându-se în format hibrid – online și față-n față. Grupurile de auto reprezentanți din țările europene – Moldova, Cehia, Bulgaria și Ucraina – s-au întrunit pentru a discuta chestiuni interne ce țin de activitatea CCT din țările respective, iar pentru participarea la sesiunile comune ”externe” se conectau prin intermediul platformelor de conferințe online.

Chiar de la începutul activităților interne, membrii CCTL din Moldova au avut o întâlnire cu Dan Perciun, deputat PAS, membru al Comisiei Parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie. În cadrul acesteia, tinerii auto-reprezentanți au vorbit despre procesul de tranziție din instituție rezidențială în serviciile de îngrijire alternativă, dificultățile pe care le-au avut de confruntat, dar și așteptările pe care le-ar avea de la clasa politică în vederea schimbării situației copiilor și tinerilor cu experiență de trai în instituțiile rezidențiale.

În context s-a menționat că procesul de incluziune a acestei categorii de copii și tineri în societate este unul anevoios. ”Deși familiile, serviciile de îngrijire alternativă îi acceptă pe acești copii, comunitatea încă nu este pregătită să-i accepte în totalitate. Copii care vin din IR sunt, în mod automat, etichetați. Și nu fiecare dintre ei poate trece peste eventualele bariere de ordin psihologic create în rezultatul acestei diferențieri”, au specificat participanți la întâlnire.

În altă ordine de idei, tinerii auto reprezentanți au menționat și dificultățile cu care se confruntă copiii dezinstituționalizați în școli, în special cei cu dizabilități. Diferențele în nivelul de cunoștințe academice, atitudinea și părerile preconcepute ale profesorilor, dar și ale colegilor de clasă sunt bariere la depășirea cărora trebuie să participe întreaga societate. Și e nevoie de valorificat și promovat exemplele și practicile pozitive în acest sens. Unul dintre acestea o reprezintă Unitatea de Educație Incluzivă creată cu suportul Lumos la liceul ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni, unde sunt școlarizați copii cu dizabilități severe. Modelul respectiv de incluziune educațională a fost deja validat de ministerul de resort și aprobat spre implementare parțială și / sau integrală la nivel național.

O altă problemă despre care au vorbit tinerii ține de traiul independent al acestora. Chiar dacă angajații din Centrele de resurse pentru educație incluzivă, APP-iștii, personalul din serviciile noi create, asistenții sociali din comunitate reprezintă, deseori, persoanele de reper pentru copiii dezinstituționalizați, odată cu atingerea majoratului ei rămân, practic, singuri și trebuie să ia decizii majore de sine stătător: să continue studiile sau să se angajeze în câmpul muncii; unde să locuiască ș.a. Și cu toate că ONG-urile active în domeniu încearcă să se implice și să susțină acești tineri, eforturile lor sunt încă mult prea insuficiente. Și în acest sens contribuția și implicarea plenară a structurilor de stat este foarte și foarte necesară.

Menționând că întâlnirea a fost una foarte utilă în planul acumulării de informație și schimb de opinii, Dan Perciun a dat asigurări că, deși în societate există păreri controversate asupra acestui subiecte, o revenire la sistemul de îngrijire rezidențială în Republica Moldova nu este posibilă, aceasta fiind și poziția oficială a colegilor săi de partid. Cât privește atitudinile care încă mai există în societate față de copiii dezinstituționalizați, în această direcție se cere o muncă de informare și voi, tinerii care aveți această experiență trebuie să deveniți parte integrantă a acestui proces explicând și demonstrând prin exemplu propriu că nu sunteți diferiți, a specificat deputatul.

În final, d-l Perciun a notat că își dorește crearea unui consiliu consultativ pe problemele copiilor și tinerilor dezinstituționalizați care să activeze pe lângă Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie din Parlamentul nou ales. ”Vreau ca și voi să fiți parte a acestui consiliu ca să ne asigurăm că eventualele modificări și/sau completări ale legislației să țină cont de experiențele pe care le-ați trăit și informațiile pe care le puteți furniza”, a subliniat invitatul.