În perioadele 16-17 și 19-20 decembrie la Chișinău, în vizite de documentare, s-au aflat două delegații din Federația Rusă, reprezentând structuri guvernamentale, cât și neguvernamentale care activează în domeniul protecției drepturilor copiilor.

Vizita oaspeților din Rusia a fost organizată în cadrul proiectului pilot de transformare / reformare a sistemului de îngrijire a copilului în Republica Karelia, implementat de UE cu suportul fundației Lumos.

Pe durata aflării în țara noastră delegațiile din Rusia au avut un șir de discuții cu reprezentanți ai administrațiilor publice centrale și locale, conducerea Lumos Moldova, de la care au aflat despre istoricul implementării reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copiilor din Republica Moldova. Potrivit dnei Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale, elementul esențial al reformei îl constituie aducereaserviciilor cât mai aproape de beneficiar, astfel încât nu mamele și copiii să alerge prin sistemul de îngrijire, ci sistemul de îngrijire să fie acolo unde se află ei.

De asemenea oaspeții din Federația Rusă au vizitat un șir de servicii noi, cum ar fi Casa comunitară, Serviciul de Asistență Psihopedagogică, Centrul de resurse și suport pentru copii și tineri, Centrul de resurse pentru educație incluzivă, unde au discutat cu specialiști care activează în cadrul acestora.

Membrii delegațiilor au fost plăcut surprinși de rezultatele în domeniul educației incluzive a copiilor cu cerințe educaționale speciale care le-au fost prezentate în timpul vizitării grădiniței ”Regina Maria” și a liceului „Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Oaspeții au avut o mulțime de întrebări pentru conducătorii și specialiștii de la aceste instituții de educație, în special despre metodele de lucru cu părinții copiilor, interacțiunea și cooperarea cu reprezentanții administrației publice locale, mărimea bugetelor alocate pentru incluziune, mecanismele de obținere a finanțării, spargerea stereotipurilor de care a fost nevoie pentru a oferi șanse egale de acces la educație pentru toți copiii.