Marți, 24 noiembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a organizat o masă rotundă dedicată prezentării rezultatelor pilotării Modelului de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe – Unitatea de Educație Incluzivă – în cadrul Liceului Teoretic ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni.

La eveniment au participat peste 50 de participanți, reprezentând direcțiile generale educație din toate raioanele și municipiile, Serviciile de Asistență Psihopedagogică, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Institutul de Științe ale Educației, UNICEF, ONG-uri active în domeniul drepturilor copiilor, precum și autoritățile publice locale din Ialoveni și Liceul Teoretic ”Petre Ștefănucă” din aceeași localitate.

În debutul ședinței, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Natalia Grîu ,a ținut să menționeze că în ultimii ani în Republica Moldova s-au întreprins o serie de măsuri menite să contribuie la promovarea și implementarea educației incluzive și astfel la școlarizarea tuturor copiilor. În acest sens, ea a mulțumit partenerilor ministerului – UNICEF și ONG-urilor active în domeniu, inclusiv, Lumos, Keystone, Parteneriate pentru fiecare Copil, ș.a. – pentru sprijinul acordat și susținerea plenară a programelor și inițiativelor orientate spre asigurarea incluziunii educaționale a copiilor.

Cu referire la Unitatea de Educație Incluzivă din cadrul liceului ”Petre Ștefănucă”, dna N. Grîu a menționat că cel mai bun calificativ privind calitatea și importanța acesteia îl constituie ”bucuria unui părinte, care aduce copilul la școală și care vede în fiecare zi progresele și rezultatele pe care acesta le înregistrează”.

Vicepreședintele raionului Ialoveni, Galina Tonu, a specificat că unitatea teritorial-administrativă pe care o reprezintă a fost printre primele care s-au angajat să susțină asigurarea dreptului la educație de calitate pentru toți copii, indiferent de statutul social, starea de sănătate și aptitudinile lor. În consecință, potrivit situației la zi, toți copiii din raionul Ialoveni sunt școlarizați, în procesul educațional fiind cuprinși chiar și cei despre care anterior se considera că nu pot să fie înrolați și să învețe. În aceste condiții, conducerea raionului își propune să implementeze modelul pilotat în Liceul ”Petre Ștefănucă” și în alte școli din raion.

Raportul privind rezultatele pilotării modelului de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe a fost prezentat de Viorica Jumir, șef adjunct al Direcției Generale Educație și Cultură Ialoveni, și Vera Balan, directorul Liceului Teoretic ”Petre Ștefănucă”. Remarcând rolul pe care l-a avut AO ”Lumos Foundation Moldova” în crearea, dotarea și susținerea Unității de Educație Incluzivă (UEI), dna V. Balan a relevat cele mai importante rezultate înregistrate pe parcursul pilotării Modelului. Acestea se manifestă, în special, în progresele copiilor pe toate domeniile de dezvoltare, dar și în beneficiile pentru asigurarea calității procesului educațional, creșterea profesională a personalului și consolidarea instituției de învățământ în general.

În același timp, în rezultatul pilotării, sunt furnizate dovezi privind fezabilitatea încadrării în învățământul general a copiilor cu dizabilități severe/multiple și necesități complexe, considerați ”ne-educogeni”. De asemenea, este demonstrată cost-eficiența incluziunii copiilor cu dizabilități comparativ cu plasamentul și îngrijirea lor în instituții rezidențiale specializate.

Argumentele de mai sus, alături de alte dovezi, justifică recomandarea pentru extindere a acestui Model la nivel de țară.

În intervențiile altor participanți la ședința, care s-a desfășurat online, au fost date aprecieri înalte modelului analizat și susținută propunerea de a-l recomanda pentru validare și implementare la scară națională. Cu toate acestea, s-a atras atenția asupra importanței adaptării Modelului în funcție de context, necesități, resurse.

Domnica Gînu, director Lumos Moldova, a menționat că rezultatele obținute au în spate multă muncă, perseverență, oameni dedicați și atitudine corespunzătoare a părților implicate în procesul de pilotare: autoritățile publice locale, conducerea liceului, corpul pedagogic și părinții copiilor. ”Incluziunea nu este o favoare. Este un drept de care trebuie să beneficieze toți copiii”, a subliniat dna D. Gînu, adăugând că lipsa sau insuficiența mijloacelor financiare nu pot și nu trebuie să fie impedimente pentru asigurarea dreptului tuturor copiilor la educație.

Drept confirmare, dl Valentin Crudu, șef Direcție Învățământ General din cadrul MECC, a menționat că, deși costurile asociate creării și funcționării UEI sunt mari, aceste sunt mult mai joase decât resursele utilizate pentru întreținerea și activitatea instituțiilor specializate de tip internat unde sunt școlarizați copiii cu dizabilități severe.

În încheierea ședinței, dl V. Crudu a confirmat că modelul de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe pilotat la liceul ”Petre Ștefănucă” va fi aprobat. În acest sens, Ministerul va emite un ordin care va conține sarcini clare pentru APL, CRAP, SAP, Institutul de Științe ale Educației, alte instituții de cercetare și pregătire profesională din țară în vederea promovării și implementării la nivel național a modelului de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și asigurarea accesului la educație a tuturor copiilor din țara noastră.