În perioada 2-4 decembrie curent, la Chișinău, într-o vizită de documentare s-au aflat reprezentanți ai Centrelor de resurse pentru Educație Incluzivă din regiunea Zhytomyr, Ucraina. Aflarea delegației ucrainene în Moldova sa avut loc în cadrul proiectului de asistență la implementarea reformei sistemului rezidențial de îngrijire a copilului în Ucraina cu suportul Lumos Foundation.

Pe durata vizitei, oaspeții din țara vecină au avut un șir de discuții cu reprezentanți ai ministerului educației, culturii și cercetării din Republica Moldova, conducerea Lumos Moldova, de la care au aflat despre procesul deloc simplu de promovare și implementare a educației incluzive ca element indispensabil procesului de dezinstituționalizare din țara noastră.

Aflați la grădinița ”Regina Maria” din Ialoveni, colegii ucraineni s-au documentat din primă sursă asupra practicilor și metodelor aplicate de specialiștii de acolo pentru incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale în procesul de educație timpurie. Directorul grădiniței și specialiștii din cadrul acesteia au vorbit cu mult drag și pasiune despre acești copii, despre eforturile depuse și cooperarea cu părinții acestora, despre spargerea stereotipurilor de care a fost nevoie pentru a oferi șanse egale de acces la educația preșcolară pentru toți copiii din oraș.

La liceul ”Petre Ștefănucă” colegii din Ucraina au văzut cum funcționează Centrul de resurse pentru Educație Incluzivă și au putut să compare activitatea acestuia cu cea a centrelor similare din regiunea Zhytomyr. De asemenea ei au vizitat și Unitatea de Educație Incluzivă, proiect unic în țara noastră, creat și pilotat în cadrul liceului cu suportul Lumos. În cadrul acesteia se realizează incluziunea copiilor cu dizabilități severe și / sau complexe.

În discuțiile cu reprezentanții instituțiilor de învățământ oaspeții s-au arătat deosebit de interesați de metodele de lucru cu părinții copiilor, de interacțiunea și cooperarea cu reprezentanții administrației publice locale, de mărimea bugetelor alocate pentru incluziune, mecanismele de obținere a finanțării.

Inspirați de cele văzute, auzite și învățate pe durata vizitei, membrii delegației ucrainene au menționat că merg acasă având scopuri clare, pentru realizarea cărora vor încerca să mobilizeze toți actorii de care depinde promovarea în continuare a incluziunii copiilor ieșiți din sistemul rezidențial de îngrijire, și, în primul rând, să convingă autoritățile publice locale despre necesitatea de a se implica mai mult și de a fi printre cei mai fideli promotori ai acestui proces.