Conform planului de activitate al programului Lumos Moldova pentru anul 2021, o atenție deosebită se acordă consolidării capacităților profesionale a personalului din cadrul serviciilor de plasament pentru copiii separați de părinți. În acest context, la începutul lunii martie, a fost organizat un seminar metodologic pentru personalul din serviciul social specializat Casa Comunitară pentru copii în situație de risc din mun. Chișinău. La instruire au participat directorul Casei Comunitare pentru copii în situație de risc, pedagogii sociali și managerul de caz.

Desfășurată online, ca și alte activități d acest gen în ultima perioadă, activitatea a fost una interactivă și participativă. Subiectul de bază pregătit și analizat în cadrul acestei instruiri a fost Relația îngrijitor și copilul din plasament. Aspectele cheie în formarea unei atitudini binevoitoare si de încredere.

În cadrul seminarului participanții au vorbit despre abilitățile și principiile de creare a unui climat pozitiv în serviciu, stilurile de educație ale îngrijitorilor, posibilitățile de îmbinare a acestor stiluri, ținând cont de nivelele de dezvoltare și experiențele căpătate pe parcursul vieții de copiii din plasament. În cadrul seminarului au fost prezentate un șir de recomandări / sfaturi pentru stabilirea și consolidarea relațiilor armonioase între îngrijitor și copil

Cei 12 participanți la instruire au analizat și cazuri concrete, complexe ale copiilor din plasament. Un accent deosebit s-a pus pe analiza unui caz de determinare a statutului juridic al copilului din plasament.

În comentariile de la finalul seminarului, participanții și-au exprimat recunoștința pentru organizarea acestei activități, au confirmat importanța informației audiate și au venit cu propuneri concrete pentru o altă sesiune de instruire.

Pe parcursul activității sale în Republica Moldova Lumos a susținut autoritățile în crearea serviciului Casa comunitară pentru copii aflați în situație de risc contribuind la crearea a 4 servicii de acest fel care actualmente funcționează în regiunile-pilot Chișinău, Ialoveni și Florești.