În cadrul ședinței de raportare a Lumos Moldova, care a avut loc la începutul lunii aprilie au fost prezentate cele mai importante rezultate obținute de echipa programului în perioada ianuarie – martie 2021. În continuare vă oferim câteva dintre cele mai relevante cifre enunțate în cadrul ședinței respective:

45 copii din 24 familii au fost asistați direct de către specialiștii din cadrul proiectului ”Reforma sistemului de îngrijire”. În acest sens:

 • s-au desfășurat 123 ședințe de monitorizare;
 • s-au desfășurate 37 ședințe de suport psihologic;
 • s-a acordat suport financiar pentru 9 copii din 6 familii.

22 planuri individuale de plasament ale copiilor din instituția rezidențială din Ceadâr-Lunga au fost revizuite și implementate;

16 tineri au beneficiat de suport prin intermediul serviciilor Leaving care asistența lor directă fiind oferită prin intermediul a:

 • 33 ședințe de monitorizare;
 • 14 ședințe de consiliere psihologică;
 • 4ședințe de suport metodologic privind gestionarea finanțelor personale.

88 specialiști din domeniul social au fost încadrați în activități de consolidare a capacităților profesioniste. Pentru aceștia au fost organizate:

 • 113 activități online;
 • 34 ședințe metodologice;
 • 5 seminare.

87 ședințe pentru dezvoltarea și consolidarea serviciilor de intervenție timpurie la copii, inclusiv de planificare și coordonare, evaluare și monitorizare, și de asistență metodologică au fost organizate și desfășurate de echipa proiectului ”Intervenția timpurie”;

469 copii au beneficiat de suport prin intermediul mecanismului de colaborare intersectorială;

24 copii din 20 familii au fost sprijiniți în cadrul grupurilor de suport;

1065 de ședințe au fost organizate pentru 42 de copii incluși în programe de Intervenție Timpurie;

82 părinți au fost implicați în activități de consolidare a competențelor parentale;

La 2 ani și 8 luni a reușit să facă primii pași de sine stătător un copil din r-l Florești, care a beneficiat de doar 4 ședințe de suport oferite de specialiștii Centrului de Intervenție Timpurie la copii din localitate.

26 de grădinițe au beneficiat de sprijin în vederea consolidării serviciilor de Educație Incluzivă create în instituțiile respective. Conform planului de activitate pentru anul 2021 echipa proiectului ”Dezvoltarea și promovarea educației incluzive” urma să ofere sprijin pentru 18 grădinițe. În așa fel numărul de IET asistate doar în primele 3 luni ale anului curent l-a depășit pe cel planificat cu aproape 50%. Respectiv au fost depășite și estimările în materie de număr de activități, după cum urmează:

 • 17 ședințe desfășurate (față de 12 planificate pentru întregul an) – depășire cu 42%;
 • 17 seminare / ateliere organizate (față de 16 planificate) – depășire cu 6%;
 • 442 de participanți (față de 300 planificați) – depășire cu 47%.

8 ședințe cu 26 de participanți și 5 ateliere cu 49 de participanți au fost organizate pentru diseminarea modelului de incluziune educațională a copiilor cu dizabilități severe și complexe.