Luni, 25 octombrie, a avut loc o nouă ședință cu participarea reprezentanților ONG-urilor active în domeniul protecției drepturilor copilului, organizată de președintele Comisiei parlamentarea pentru protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun.

La începutul lunii curente parlamentarul a inițiat o serie de discuții cu reprezentanții societății civile menite să identifice provocările din sector și căile de depășire a acestora. Astfel, după o ședință generală, în cadrul căreia au fost stabilite direcțiile prioritare de lucru, au fost organizate un șir de ședințe tematice, axate pe unul sau câteva subiecte apropiate ca tematică.

Ședința de luni a avut drept subiect principal Legea nr. 140 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți. Cu toate acestea, în debutul întrunirii s-a făcut o mică abatere de la temă, participanților oferindu-li-se ocazia să discute cu reprezentanții Agenției Achiziții Publice, care au venit să ofere răspunsuri la întrebările enunțate de ONG-iști la ședința precedentă.

La întrunirea din săptămâna trecută s-au abordat chestiuni legate de contactarea serviciilor sociale de către autoritățile publice de stat și locale și multe dintre întrebările enunțat au rămas fără răspunsuri. Reprezentanții AAP au venit cu explicații și informații privind acestea în debutul ședinței. De asemenea ei au răspuns și la alte întrebări la subiect care au apărut în timpul discuțiilor.

Subiectul contactării serviciilor fiind epuizat, participanții la ședință au purces la discutarea nemijlocită a subiectului principal al întrunirii – Legea nr. 140. Ei s-au axat pe posibilele modificări ale legii menite să îmbunătățească cadrul legal existent. În particular s-a vorbit despre necesitatea revizuirii prevederilor ce țin de plasamentul planificat al copiilor, custodia copiilor ai căror părinți / părinte se află temporar în altă localitate, inclusiv în străinătate, plasamentul copiilor abandonați, care, potrivit participanților la ședință, actualmente sunt direcționați doar în plasament rezidențial de către autoritățile responsabile.

Acestea, dar și alte propuneri enunțate în cadrul discuțiilor, urmează a fi sistematizate într-un document aprobat de toți participanții la întrunire și, în termen de 2 săptămâni, să fie apoi expediat către Comisia parlamentară de specialitate. Dezbaterea documentului și aprobarea finală a textului propunerilor va avea loc în cadrul unei ședințe ulterioare cu participarea acelorași actori.