Lumos va oferi în continuare sprijin metodologic pentru dezvoltarea instituțională a cabinetelor de Intervenție timpurie existente și va susține crearea a unor astfel de cabinete și în alte comunități. Acestea au fost concluziile făcute în rezultatul unui șir de vizite de monitorizare și evaluare a activității serviciilor de Intervenție timpurie – Centrul și cabinetele IT – create de Lumos în parteneriat cu autoritățile publice locale în raioanele Florești și Ialoveni.

Pe parcursul acestor vizite, reprezentanții Lumos Moldova au oferit consultații și asistență metodologică la planificarea, organizarea și desfășurarea activităților cu și pentru copii, actuali și viitori părinți. Împreună cu angajații au fost discutate aspecte privind stabilirea grupurilor-țintă a beneficiarilor (atât copii, cât și părinți), stabilirea tematicilor relevante și a domeniilor de intervenție pentru asigurarea bunei dezvoltări a copilului, prevenirea riscurilor. De asemenea s-a oferit asistență și cu privire la completarea documentației, inclusiv a rapoartelor lunare de activitate a cabinetelor.

„Aceste vizite au confirmat o dată în plus că Centrul și cabinetele de dezvoltare a copilului / intervenție timpurie sunt asigurate cu specialiști, activitățile se desfășoară în conformitate cu planurile aprobate anterior, ele fiind documentate în conformitate cu procedurile și actele regulatorii aprobate anterior”, a subliniat Galina Morari, managerul proiectului Intervenție timpurie din cadrul Lumos Moldova. „Ele, de asemenea, ne-au ajutat să identificăm necesitățile de instruire ale specialiștilor și părinților, precum și cele de asigurare suplimentară cu materiale metodologice cu privire la dezvoltarea timpurie a copilului, dar și cu cele de dezvoltare utilizate atât în cadrul activităților cu părinții, dar și copiii”, a specificat ea.