Marți, 10 decembrie, la Chișinău a avut loc Conferința Națională ”Dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova – rezultate actuale și priorități”.

La reuniune au fost invitați să participe reprezentanți ai serviciilor de asistență psiho-pedagogică din toate raioanele țării, ai consiliilor raionale, conducători ai instituțiilor de învățământ școlar și preșcolar, în care se implementează pe larg metodele incluzive de educație, reprezentanți ai organizațiilor non guvernamentale active în acest domeniu, inclusiv Lumos Moldova.

Adresând-u-se participanților la conferință, secretarul de stat al ministerului educației, culturii și cercetării Natalia Grîu a menționat că asigurarea incluziunii în sistemul național de educație reprezintă una dintre preocupările de bază a ministerului, în fiecare raion al țării funcționând servicii care oferă suport pentru educația incluzivă.

În cadrul reuniunii au fost prezentate doua rapoarte de evaluare a educației incluzive în țara noastră. Unul dintre acestea a fost realizat la solicitarea Lumos Foundation și s-a referit la evaluarea Unității de Educație Incluzivă din cadrul liceului ”Petre Ștefănucă” din Ialoveni. Raportul respectiv a fost prezentat de către autoarea lui, dr. Amelia Roberts de la Institutul de Educație din Londra. ”Unitatea de Educație Incluzivă este o structură unică pentru Republica Moldova, iar scopul nostru este ca ea să nu rămână unică pentru prea mult timp”, a menționat dna A. Roberts specificând că este important a edifica alte centre similare în baza experienței deja existente. ”Nu trebuie să inventăm roata, haideți să folosim experiența care deja exista”, a subliniat ea.

Pe durata Conferinței au funcționat și un șir de ateliere de lucru, în cadrul cărora participanții au analizat rezultatele rapoartelor prezentate și au venit cu o serie de propuneri privind implementarea recomandărilor oferite de experți în rezultatul evaluărilor.

La finalul zilei au fost anunțate și premiile pentru cele mai bune instituții de educație în domeniul incluziunii. În anul curent premiile au mers la școala din s. Boldurești (r-l Nisporeni) și liceul Miorița din Bălți. Premiul mare a fost câștigat de grădinița creșă nr. 2 din Edineț.