Dezvoltarea sistemului de servicii de intervenție timpurie la copil și experiența Lumos Moldova în acest domeniu a fost tema sesiunii ordinare din cadrul ședințelor tematice Share & Learn (Împarte și Învață) organizată joi, 13 mai.

În debutul sesiunii, Galina Morari, managerul proiectului Intervenția timpurie la copii din cadrul Lumos Moldova, a făcut o scurtă trecere în revistă a principalelor etape parcurse în procesul de lansare a serviciilor de intervenție timpurie. Pentru început, raportoarea a ținut să menționeze partenerii care au fost și sunt alături de Lumos în acest proces, subliniind sprijinul oferit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Compania Națională de Asigurări în Medicină, autoritățile publice locale și mediul academic.

În prima etapă, care a început din 2016, au fost desfășurate șir de activități de advocacy, inclusiv 2 vizite de studiu în Marea Britanie. La aceeași etapă s-a realizat și Studiul privind situația copiilor cu vârsta de până la 5 ani cu tulburări de dezvoltare, rezultatele căruia au oferit date despre starea de lucruri în domeniul respectiv la nivel național, situația copiilor mici cu probleme de sănătate, precum și a serviciilor care existau la acel moment în țară.

Rezultatele acestui studiu au fost prezentate publicului larg în cadrul unei Conferințe naționale în mai 2018. Printre cele mai importante descoperiri ale acestuia putem menționa faptul că la acea etapă nu exista un sistem integrat de servicii de intervenție timpurie, deși existau unele elemente de intervenție timpurie, realizate fragmentat, neuniform, cu discrepanțe semnificate în diferite teritorii administrative, în special în zonele rurale.

Etapa inițială a cuprins și crearea cadrului normativ pentru buna funcționare a serviciilor de intervenție timpurie. Astfel Lumos a oferit suport autorităților la elaborarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciilor de Intervenție Timpurie la copii, Standardelor minime de calitate a Serviciilor de Intervenție Timpurie la copii, precum și la dezvoltarea mecanismelor de finanțare a acestor servicii, care să le asigure sustenabilitatea financiară.

După această etapă de pregătire, a demarat procesul de elaborare a Conceptului de model al unui Sistem de servicii de intervenție timpurie la nivel național, regional și local, a cadrului regulatoriu și metodologic de activitate a specialiștilor din aceste servicii. Conform acestui concept, serviciile de intervenție timpurie sunt create în cadrul instituțiilor medicale, fapt determinat de împuternicirile legale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în supravegherea și asistența copiilor, implicarea și cooptarea altor specialiști din cadrul instituției, dar și de prezența unui mecanism clar de finanțare a serviciilor medicale.

Astfel, potrivit conceptului elaborat și aprobat de ministerul de resort, Sistemul integrat de servicii de intervenție timpurie include crearea la nivel comunitar (primar) a Cabinetelor de Intervenție Timpurie, la nivel de regiune (secundar) – a Centrelor de Intervenție Timpurie, iar la nivel național vin instituțiile medicale republicane, care prestează servicii medicale înalt specializate și servicii de intervenție timpurie specializate.

Lumos Moldova s-a axat pe crearea și dezvoltarea serviciilor de intervenție timpurie la nivel comunitar și regional. În acest context, a fost acordat suport autorităților publice centrale și locale în elaborarea cadrului regulatoriu (Regulamente, Instrumente de evaluare și monitorizare, Fișe de post etc.) și metodologic pentru specialiști (Curriculum, Suport de Curs, Ghid practic, Manuale operaționale). O atenție deosebită în perioada respectivă a fost oferită capacitării resurselor umane, activități în acest sens continuând și după lansarea primelor servicii – Centrul și Cabinetele de Intervenție Timpurie.

Potrivit situației la zi în regiunile Florești și Ialoveni activează 6 Cabinete de Intervenție Timpurie la nivel de instituții de asistență medicală primară și Centrul de Intervenție Timpurie din Florești, care a fost contractat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină și activează din august, 2020. Lumos a contribuit substanțial la dotarea cu echipamentul necesar a Centrului, oferind posibilitate specialiștilor să utilizeze cele mai moderne metode și instrumente de lucru și reabilitare a copiilor beneficiari ai serviciilor respective.

La doar 9 luni de activitate, specialiștii din cadrul acestor servicii au oferit asistența la 88 copii, desfășurând în acest sens 2858 ședințe individuale. În același timp s-a reușit și capacitarea competențelor parentale la 158 părinți.

În contextul rezultatelor, raportoarea a vorbit și despre lecțiile învățate în această perioadă. Astfel s-a menționat că pentru reușita dezvoltării unui nou Sistem de Servicii de Intervenție Timpurie sunt necesare și obligatorii următoarele elemente: dezvoltarea cadrului normativ, stabilirea mecanismelor de finanțare din partea statului, implicarea și deschiderea APL pentru crearea și dezvoltarea serviciilor, capacitarea resurselor umane.

În cadrul sesiunii, dna G. Morari s-a referit și la provocările și dificultățile cu care echipa Lumos s-a confruntat în procesul de creare a serviciilor de intervenție timpurie. Printre cele mai grave sunt limitările și restricțiile impuse de pandemie, inclusiv munca de la distanță, fluctuația și insuficiența cadrelor medicale și din domeniul social, în special în localitățile rurale, cât și insuficiența mijloacelor financiare la nivel local pentru extinderea serviciilor.

Participanții la sesiune au dat aprecieri înalte rezultatelor obținute de echipa Lumos Moldova în vederea dezvoltării sistemului de servicii de intervenție timpurie.