Crearea și dezvoltarea la nivel național a unui Sistem de servicii de Intervenție timpurie, inclusiv a crearea Centrelor de Intervenție timpurie la nivel raional au fost subiectele discutate la ședința ordinară a grupului de lucru Servicii de reabilitare, creat pe lângă Comisia Parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie.

Circa 20 dintre membrii grupului de lucru – parlamentari, membri ai comisiei respective, reprezentanți ai Ministerului sănătății, Casei Naționale de Asigurări în Medicină, USMF „Nicolae Testemițanu”, UNICEF, Lumos, instituții și centre de reabilitare a persoanelor cu dizabilități, ONG-uri active în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și ale copilului – au pus în discuție rezultatele vizitei recente pe care aceștia au avut-o la câteva dintre serviciile de Intervenție timpuri din țară, inclusiv Centrul de Intervenție timpurie la copil creat de Lumos la Florești.

Dan Pericun, președintele Comisiei parlamentare, care a prezidat această ședință, a menționat că este foarte important să se continue muncă în vederea dezvoltării serviciilor de intervenție timpurie, țintindu-se crearea unor Centre IT în fiecare raion. „Noi am vizitat mai multe dintre aceste servicii, am văzut diferite modele, și acum trebuie să decidem care dintre ele, cu ajustările și adaptările de rigoare, ar putea fi replicat la nivelul întregii țări”, a specificat el.

Și pentru că este important ca lucrurile să fie aranjate în modul corespunzător chiar de la bun început, participanții la ședință au convenit ca toate actele necesare pentru organizarea și asigurarea funcționării serviciilor respective – structură tip, standarde și parametri tehnici ale spațiilor destinate acestor servicii, statele de personal, fișele de post, necesitățile de dotare, etc. – să fie aliniate la cele elaborate și aplicate de către Lumos.

Către ședința următoare a acestui grup de lucru participanții și-au propus să muncească asupra elaborării uni proiect de Plan național de creare și dezvoltare a Centrelor IT la nivel de regiuni pentru următorii 5 ani, și a unei Fișe de evaluare a spațiilor alocate Centrului IT și a resurselor umane existente.