La mijlocul lunii iunie curent a avut loc o nouă ședință a grupurilor tematice de lucru din cadrul Consiliului Național pentru Persoanele cu Dizabilități. Acest consiliu întrunește reprezentanți ai autorităților publice centrale (ministere, agenții de stat, comisii parlamentare), instituții de învățământ, specialiști din domeniul asistenței sociale, educației și ocrotirii sănătății, precum și reprezentanți ai societății civile – ONG-uri internaționale și naționale active în domeniul protecției drepturilor omului.

Consiliul Național pentru Persoanele cu Dizabilități, creat sub auspiciile comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, are drept scop examinarea și revizuirea / ajustarea cadrului normative-legal existent în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități din țara noastră cât si problemele cu care se confruntă această categorie de persoane.

Pentru eficientizarea activității Consiliului au fost create 8 grupuri de lucru specializate pe domeniile educație, asistență social, dispensarizarea și monitorizarea persoanelor cu dizabilități, servicii de reabilitare, consolidarea sistemului statistic, revizuirea politicilor de stabilire a gradului de dizabilitate, accesibilitatea, angajarea în câmpul muncii, servicii pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul ședințelor din iunie au fost discutate aspecte organizatorice legate de funcționarea acestor grupuri de lucru, scopul și obiectivele generale. De asemenea a fost stabilită câte o prioritate pe termen scurt despre care să se discute la ședințele următoare ale grupurilor planificate pentru luna iulie 2022.

AO „Lumos Foundation Moldova” este reprezentată în toate aceste grupuri de lucru și va utiliza această platformă pentru diseminarea practicilor pozitive și a experienței de lucru cu această categorie de persoane, în special copii și tineri cu dizabilități severe.