Marți, 21 ianuarie 2020, a avut loc prima ședința din anul curent a Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului, membru al căruia este și Lumos Moldova. Prezidat de prim-ministrul Republicii Moldova, la eveniment au participat ministrul sănătății, muncii și protecției sociale, reprezentanți ai ministerului de interne, ministerului educației, culturii și cercetării, ai ONG-urilor membre ale Consiliului, dar și specialiști din cadrul Cancelariei de Stat.

În cadrul reuniunii s-au discutat un șir de subiecte ce țin de asigurarea protecției drepturilor copilului, inclusiv combaterea violenței împotriva copiilor, digitalizarea procesului de înregistrare a nașterii, dezvoltarea educației incluzive, dar și nivelul de criminalitate cu implicare minorilor. Membrii Consiliului au convenit să vină cu recomandări la aceste capitole, care să fie ulterior incluse in proiectului Planului nou de acțiuni privind implementarea Strategiei pentru protecția drepturilor copilului. Suplimentar, s-a decis și includerea unui capitol dedicat educației incluzive, care să conțină măsuri concrete în acest domeniu, în proiectul strategiei ”Educație 2030” și elaborarea unui Plan de acțiuni în acest scop.