„Raionul Florești dispune de cadre extraordinare – cu studii, expertiză și experiență – care pot contribui la îmbunătățirea calității vieții copiilor în situații de risc și familii vulnerabile”, consideră Domnica Gînu, directorul AO „Lumos Foundation Moldova”. Ea a menționat acest fapt în cadrul ședinței pe care echipa Lumos Moldova a avut-o cu reprezentanții Consiliului raional Florești – Alin Afonin, vicepreședintele raionului, și Aurelia Burlacu, șeful Direcției generale de asistență socială și protecție a familiei - săptămâna trecută. Ședința respectivă a avut drept subiect principal parteneriatul părților și continuarea cooperării.

Raionul Florești este una dintre regiunile -pilot în care a activat și continuă să activeze Lumos. Pe parcursul anilor organizația noastră a investit mijloace financiare substanțiale în instruirea și consolidarea capacităților profesionale ale specialiștilor din domniile protecției sociale, educației și ocrotirii sănătății, precum și în crearea serviciilor noi și inovative pentru copii și familiile lor. În parteneriat cu autoritățile publice locale am reușit dezinstituționalizarea a sute de copii, crearea serviciilor sociale, educaționale și de ocrotire a sănătății cum ar fi Case comunitare, servicii de educație incluzivă în școli și în grădinițe, servicii de intervenție timpurie atât la nivel regional (Centrul IT), cât și comunitar (cabinetele IT), am ajutat sute de copii și tineri în situații de risc și familii vulnerabile, ș.a.

La rândul său, Alin Afonin, a dat aprecieri înalte eficienței parteneriatului cu Lumos și a adus mulțumiri pentru disponibilitatea de a continua cooperare. „Suntem gata să fim parteneri ai Lumos la realizarea inițiativelor noi și de a continua parteneriatul în interesul superior al copiilor din raionul nostru. Vom contribui la implementarea inițiativelor venite din partea Lumos și vom continua cooperarea fructuoasă pentru beneficiul copiilor care au nevoie de îngrijire și asistență din partea noastră”, a subliniat vicepreședintele raionului Florești.

Participanții la ședință au fost unanimi cu privire la importanța continuării cooperării menite să asigure că niciun copil, inclusiv cu dizabilități sau cu riscul dezvoltării uneia, nu este plasat în instituții rezidențiale, familiile nu sunt separate, iar cei care au nevoie primesc asistența și ajutorul necesar. La încheiere s-a decis ca astfel de ședințe / discuții să fie organizate cu regularitate pentru a asigura o comunicare eficientă între parteneri.