La nivel internațional, Lumos, împreună cu alți parteneri, a ajutat Comisia și Parlamentul European să elaboreze regulamente care să asigure utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru a susține dezinstituționalizarea, dar nu pentru a construi sau renova instituţiile rezidenţiale. Noi am ajutat Guvernul Republicii Moldova să solicite finanțare de la Uniunea Europeană în favoarea dezinstituționalizării (precum și de la alți donatori internaționali). Avem o colaborare foarte strânsă cu Guvernul Republicii Moldova, în special cu Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Sănătății, precum și cu Ministerul Finanțelor. În egală măsură, colaborăm la fel de intens cu autoritățile publice locale din regiunile-pilot.

Una dintre metodele noastre care se bucură de un mare succes este organizarea instruirilor și vizitelor de studiu pentru politicieni, factori de decizie și specialiști din Republica Moldova pentru a cunoaşte multitudinea de aptitudini necesare pentru gestionarea serviciilor de tip comunitar. Acest lucru presupune parteneriate ample cu autoritățile din Marea Britanie și alte țări, care împărtășesc din experiența lor. Lumos colaborează eficient cu alte ONG-uri din Republica Moldova, care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului. Din anul 2013, Lumos a început să coopereze cu Alianța Globală pentru Copii, un grup internațional de agenții guvernamentale, fundații private și agenții specializate, inclusiv Banca Mondială. Această Alianţă are drept scop să sprijine transformarea serviciilor adresate copiilor în sisteme bazate pe familie și comunitate, pornind de la misiunea sa de a ajuta copiii aflați în dificultate.