Česká republika stále patří k zemím s vysokým počtem dětí umístěných v institucích. Lumos proto spolupracuje s odborníky, politiky a dalšími neziskovými organizacemi na změně systému péče o ohrožené děti tak, aby každé dítě mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí a ne v prostředí velkých neosobních ústavů. Podporujeme rozvoj služeb pro biologické rodiny i rozvoj náhradní rodinné péče. Spolupracujeme s ministerstvy a krajskými úředníky na klíčových dokumentech, které se týkají oblasti sociálně právní ochrany dětí a její reformy, pořádáme školení a semináře. Spolupracujeme s řediteli a zaměstnanci ústavů při transformaci a pomáháme jim porozumět nutným procesům v oblasti transformace. V neposlední řadě pracujeme i s dětmi tak, aby mohly být zapojeny do rozhodovacích procesů, které se jich týkají.

Analytická a výzkumná činnost


Podílíme se na řadě výzkumu a analýz souvisejících s transformací systému péče o ohrožené děti.

Naše výzkumy najdete v sekci Výzkumné zprávy, analýzy