V České republice funguje Lumos od roku 2008. Za tu dobu se nám podařilo navázat spolupráci s ministerstvy, kraji i obcemi ČR. Spolupracujeme na změně systému péče o ohrožené děti. 

  • Legislativní změny. Významně jsme přispěli k prosazení zákona, který zakotvuje věkový limit pro umisťování dětí do ústavní péče. V říjnu 2021 byla přijat novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která od ledan 2025 zamezí přijímání dětí ve věku do tří let do ústavní péče. Naše zprávy o kojeneckých ústavech byly jedním z hlavních argumentů, díky kterým se změnu podařilo prosadit.
  • Analýzy. Každoročně vydáváme zprávu o dětech v kojeneckých ústavech a zprávu o dětech v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zpracováváme další analýzy na základě aktuální potřebnosti - více v sekci Výzkumné zprávy, analýzy.
  • Vzdělávání. Jen od roku 2013 jsme vyškolili více než 6 000 odborníků z řad sociálních pracovníků či pracovníků neziskových organizací a dalších odborníků ve véce než 150kurzech, seminářích a workshopech. (více o tématech vzdělávání najdete v sekci Aktivity)
  • Většina našich vzdělávacích kurzů získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
  • Navázali jsme úzkou spolupráci s Pardubickým, Karlovarským krajem a hlavním městem Praha v rámci procesu transformace ústavní péče. Poskytujeme např. konzultace, zpracování analýz či vzdělávání.
  • V roce 2018 jsme vydali unikátní finanční analýzu o systému péče o ohrožené děti v ČR.
  • V roce 2015 jsme ve spolupráci se sedmi kraji ČR provedli rozsáhlý průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu.
  • V roce 2014 jsme vydali odbornou publikaci Vyhodnocování potřeb dětí. Praktický průvodce - pro vyhodnocování v souladu s novelou zákona 359/1999 Sb. Publikaci jsme spolu se školením poskytli všem OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v České republice.
  • Vydáváme odborné materiály i praktické nástroje pro práci s dětmi určené zejména sociálním pracovníkům, které jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Publikace.
  • Od roku 2009 jsme zorganizovali 30 zahraničních studijních pobytů pro ministerské pracovníky, krajské úředníky I pracovníky přímé péče s cílem seznámit je se zahraničními zkušenostmi v oblasti péče o děti se zaměřením na služby podpory biologické rodiny, náhradní rodinou péči a mal specializované komunitní služby pro děti s postižením či vážným problémovým chováním.