28/01/2020

Jak transformovat pobytová zařízení pro děti se zdravotním postižením

Sdílení praktických zkušeností

Obsahem naší nejnovější publikace je praktický a reálný popis vytvoření malých pobytových služeb pro děti se zdravotním postižením, které vznikly v rámci transformace ve třech zařízeních. Publikace by měla pomoci rozšířit povědomí o tom, že transformace nespočívá jen v zlepšení místa, kde dětí bydlí, ale že děti, které žily za zdmi ústavu, vyloučeny ze života běžné společnosti, mohou žít normálně jako ostatní děti s právem se rozhodovat a svobodně se pohybovat. K tomu je však potřeba změna přístupu a pohledu odborníků na poskytování péče.

16/03/2017

Stěhuji se 2

Kniha pro děti vě věku 8 - 16 let žijící v ústavní péči, která pomůže dětem připravit se na stěhování do nového domova.

24/02/2016

Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let

Nová Lumos publikace Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let je určená sociálním pracovníkům pro práci s rodiči s různým druhem znevýhodnění.

23/02/2016

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva společnosti Lumos za rok 2014.

23/02/2016

Nikdo ti nesmí ubližovat

Knížka pro děti a mládež o tom, co to znamená zneužívání a zanedbávání

10/07/2015

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocný materiál pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči

Pracovní listy komplet

17/04/2015

Stěhuji se

Knížka, která má pomoci dětem ve věku do 8 let připravit se na přechod do nového domova

09/12/2014

Péče o ohrožené děti v České republice

04/12/2014

Vyhodnocování potřeb dětí. Praktický průvodce

16/11/2014

Výroční zpráva za rok

13/11/2013

Zpráva o dopadu 2013

13/08/2013

Naše slova. Naše akce.