J. K. Rowlingová


Zakladatelka a prezidentka organizace Lumos

J. K. Rowlingová se narodila v Anglii a vyrůstala na pomezí mezi Anglií a Walesem. Po vysokoškolském studiu francouzštiny a klasické literatury zastávala mnoho profesí včetně práce učitelky. Jako výzkumná pracovnice Amnesty Interntional se zabývala porušováním lidských práv ve frankofonní Africe. Její první kniha, Harry Potter a kámen mudrců, byla vydána v roce 1997 a všech dalších šest románů o Harry Potterovi zaznamenalo rekordní prodej. Knihy se staly předlohou pro osm filmů, z nichž poslední měl premiéru v červenci 2011. J. K. Rowlingové se dostalo několik poct a ocenění, včetně Řádu britského impéria v roce 2001 a titulu Rytíře Čestné legie, a několika čestných akademických hodností. Dlouhodobě podporuje celou řadu dobročinných iniciativ včetně organizací One Parent Families (nyní Gingerbread), Maggie’s Centres for Cancer Care Centres, Lékaři bez hranic a Zdravotní klaun. Již deset let je patronkou Skotské společnosti pro roztroušenou sklerózu a podílí se na financování výzkumu roztroušené sklerózy prostřednictvím Kliniky Anne Rowlingové na univerzitě v Edinburghu.

V roce 2004 si přečetla v listu Sunday Times článek o dětech umístěných v klecových lůžkách v ústavech, a to ji přimělo zabývat se tímto problémem. Založila dobročinnou organizaci, pozdější Lumos. Uvedla: „Dívala jsem se na fotografii chlapce v klecovém lůžku a cítila jsem, že nemá žádné zastání. Dojalo mě to jako nic před tím, neboť si neumím představit nic bezbrannějšího, než dítě, možná i s duševním či tělesným postižením, odloučené od rodiny. Bylo to pro mě otřesné zjištění a tak začal celý projekt.“

V roce 2007 J. K. Rowlingová vydražila exemplář jednoho ze sedmi zvláštních vydání Bajek barda Beedleho a aukce vynesla organizaci Lumos 1,95 milionu liber. Kniha byla v prosinci 2008 vytištěna ve velkém nákladu na pomoc této organizaci a stala se nejrychleji prodávanou knihou roku.