Поне 7000 са хората в България, на които е отнето правото да имат работа, да се женят или да вземат каквото и да е решение за живота си – единствената причина за това е, че имат увреждане.

В Деня на способностите ( Ability Day) 2018 в София, България, самозастъпникът на Лумос Велико сподели защо гласът на хората с увреждания като него трябва да бъде чут.

Гледайте видеото с Велико, който работи с Лумос като самозастъпник от 2012 г.