Михаела, която работи в Лумос, има интелектуално затруднение. Тъй като самата тя е живяла в институция, Михаела се застъпва за правото на децата да живеят в семейна среда, да имат достъп до качествено образование и възможност да изказват мнението си. Вдъхновяващ говорител, тя вече е повлияла на политици, експерти и активисти.

Тя избра да участва в проекта на Лумос „Да превърнем думите в дела“ след спечелването на два златни медала през 2011 г. от Спешъл Олимпикс, като се превърна в първия професионален самозастъпник на Лумос и официално е част от екипа ни от 2015 г. Михаела сега работи за Лумос като ментор на деца и младежи с увреждания. Тя ги подкрепя по пътя, който самата тя извървя.

“Моята роля в Лумос е на самозастъпник. Това означава да се боря за правата на децата... През времето с младежката група, с подкрепата на родителите ми, аз се превърнах в това, което съм днес. Аз подкрепям децата и младежите с интелектуални затруднения в групата, в Центровете от семеен тип, в Защитените жилища да имат правото на избор – с кого да излязат, какво да правят; да имат достъп до образование, забавления и работа. Показвам на специалистите как да се отнасят с децата, как да ги питат какво искат да правят по начин, който да отпусне децата и те да могат да комуникират с тях“.

Гледайте


Гледайте историята на Михаела. Тук сме документирали някои от мислите и за работата и за Лумос, нашите дейности по застъпничество и важността да работим за наистина приобщаващо общество.