И ние можем!“

3ти декември - международния ден на хората с увреждания

По повод международния ден на хората с увреждания Омбудсмана на Република България Диана Ковачева представи изложбата на фондация Лумос „И ние можем!“ – проект на Гражданска формация „Родители в действие“. Съорганизатори на събитието са представители на Съвета за наблюдение – мониторингов орган по Конвенцията за правата на хората с увреждания и Фондация „Светът на Мария“.

Фотосите представят преживяванията на младежите и споделят мечти - като правото да учат, да имат професия, да работят, да живеят самостоятелно. Основните им послания са са: искам, обичам, мога, уча, чувствам, творя, справям се, подкрепа, възможност – това не са просто думи, а право на достоен живот!

Младежи от Лумос и Светът на Мария разказаха личните си истории, за да вдъхнат кураж на други като тях и показаха как въпреки стигмата в обществото, успешно вървят по трудния път и защитават правото си на труд и развитие. В събитието участваха и работодатели, които споделиха опита си с наемането на младежи с интелектуални затруднения.

В тази връзка, омбудсманът излезе със специална препоръка до най-големите работодателски организации и две министерства да подкрепят правото на труд на хората с увреждания. Анализът сочи, че въпреки законодателството, което регламентира квоти и задължение за наемането им на работа, броят им е малък, като работодателите дори предпочитат да плащат компенсационни такси, отколкото да подкрепят граждани в неравностойно положение.

В препоръката си до работодателите омбудсманът настоява те да не подхождат формално към изискванията на закона, който регламентира задължителни квоти за наемане на работа на хора в неравностойно положение. Според статистиката, от влизането му в сила през април тази година, малко над 900 работодатели са поискали от бюрата по труда да им намерят хора с увреждания, за да запълнят квотите. Обявили са близо 2 300 места, 1 700 обаче са незаети, защото няма подходящи кандидати. Тогава задължението за квота отпада за предприемача. Малко над 100 са фирмите, които вместо да наемат хора с увреждания, са предпочели да платят компенсационни такси.

Препоръката до новия министър на труда и социалната политика Деница Сачева е във връзка с политиките за наемане на хора с увреждания на работа и адаптиране на работната среда към техните потребности, а към министър Красимир Вълчев за образованието на хората с интелектуални затруднения, защото много от тях са препятствани в получаването на адаптирано и добро образование, което да им даде възможност да се обучават и развиват.

Омбудсманът припомня, че голяма част от младите хора с интелектуални затруднения между 15 и 24 години не работят, не учат и не участват в обучение и именно затова трябва достатъчно ясно да се каже, че проблемът с упражняване правото на труд не започва от момента, в който те искат да работят, а започва с образованието.

„Младите хора, които са в помощни училища, всъщност не получават дипломи, с които могат да продължат образованието си. От друга страна онези от тях, които са в общите училища се оказва, че не разполагат с адаптирани помагала и учебници. Не разполагат с достатъчно на брой или пъти в седмицата с ресурсни учители, които да им дадат шанса да настигат останалите и да не изостават, да бъдат адекватни“, посочи доц. Ковачева и допълни, че те не бива да бъдат третирани като „ползватели“ на социални услуги, защото са личности с достойнство, хора не само със специфични потребности но и специфични умения.