Живот след дома – реализация на младежи, израснали в резидентни услуги

„Какво се случва с младежите, които живеят „в грижа“ и навършват пълнолетие - за по-малко от 24 часа цялата тежест на живота се стоварва върху тях

Ивайло, 18 год., самозастъпник, Лумос

На 13ти декември от 09.30 часа в хотел Черно море, зала „Варна“ се проведе второто издание на конференцията “Живот след дома” – едно събитие за споделяне на добри практики и идентифициране на съществуващи проблеми при реализацията на младежи, израснали в социални институции и предизвикателствата, пред които са изправени след навършване на 18 г.

В срещата участваха зам. кмет на Община Варна г-н Коста Базитов, г-жа Таня Василева ,Директор дирекция “Социални дейности”, г-жа Десислава Енчева от УНИЦЕФ, г-жа Диана Дянкова, директор на Комплекса за социални услуги за деца и младежи, г-жа Ана Конукова и експерти от Отдел “Закрила на детето”, социални работници и експерти от центровете от семеен тип, както и младежи, живеещи и вече напуснали ЦНСТ.

Събитието отбеляза основните предизвикателства и възможности пред младежите, израснали без родителска грижа и фокусира вниманието ни върху пресечните точки между различните институции и активните граждански организации в стремежа им да подкрепят децата и младежите, растящи в резидентни услуги.


Организаторите изказаха специалните си благодарности за активното участие на младежите в “Младежкия панел”, за откритостта и конструктивността на всички включени в дискусията.

На конференцията бяха изработени препоръки, свързани с подкрепящата грижа, която трябва да върви паралелно с подкрепата на младежите в центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и последваща подкрепа след навършване на 18 години и напускане на ЦНСТ.