В международния ден на младите хора – 12 август, Лумос и Младежки център – Добрич организираха общностно събитие за деца, младежи и възрастни, а тазгодишната тема беше „Трансформиране на образованието“. По този надслов младите хора бяха поканени да напишат своите идеи и предложения за промяна в образованието, така че то да бъде по-приобщаващо и достъпно. Върху хартиени пеперуди, символизиращи промяната, децата споделиха своите предложения за повече игри и спорт, за училище без насилие, за повече практически дейности и експерименти, екипна работа и позитивно общуване между учители и ученици. „Остави послание - спечели татус” – беше предизвикателство за децата освен да споделят идеите си за промяна в училище, да участват в ателие за изработка на временни рисунки с къна. Събитието беше заредено с много настроение, усмивки, музика и с много добри идеи от децата за това как училището и училищната среда да стане по-добра.