Сътрудник „Обучение и развитие“


Когато започнах работа в сферата на Закрила на детето, знаех, че няма да е лесно, сблъсквайки се с трудните съдби на деца и техните семейства. На база на натрупания опит, мога да заявя, че няма нищо по удовлетворяващо от това, да видиш променени към добро детски съдби.

Опитът ми е свързан с въвеждане и промотиране на алтернативни на институционалната грижа практики. Преди да започна работа в Лумос, България съм работила в „EveryChild“ foundation и във Фондация „За Нашите Деца“.

В Лумос, България позицията ми е Сътрудник „Обучение и развитие“. Съвместно с колегите чрез обучения, супервизия и експертна техническа подкрепа предаваме знанията и уменията си на екипи и специалисти, отдали се на каузата да подобрят живота на децата, които по една или друга причина са изпаднали от семействата си.

Не приемам работата си като работа. За мен това е мисия, кауза. Изпълнявайки своята мисия, аз изпитвам огромно удовлетворение. Екипът, който срещнах в Лумос, България, ми помага да продължа да върша работата си като мисия. Макар да знам, че не мога да помогна на всички деца, знам, че мога да помогна на едно, после на още едно,… после на още едно,… после на още едно….

Датският философ Сьорен Киркегор ми дава увереност в това, като съм приела за свое ръководно начало мисълта му: „Всяка истинска способност за помощ започва със смирение пред този, комуто искам да помогна и затова трябва да съзнавам, че желанието да помогна не е желание да властвам, а желание да служа".

В личен план съм семейна с две пораснали прекрасни деца.