Skip to page content

България

Лумос

България си е поставила за цел да закрие институциите за деца до 2025 г.

Лумос работи, за да помогне на милионите деца по света да си върнат правото на семейство.


Децата се нуждаят от семейства, а не от домове за сираци.

България си е поставила за цел да закрие институциите за деца до 2025 г. Първият етап от процеса завърши през 2015 г. със закриването на всички институции за деца с увреждания. Това изведе нов приоритет – развитието на мрежа от услуги, които да подкрепят семействата, за да няма нужда от институции.

Историята на Михаела: Моята работа в Лумос като самозастъпник

Михаела, която е част от екипа на Лумос, има интелектуално затруднение. Самата тя е живяла в институция, за това Михаела се застъпва за правото на децата да живеят в семейна среда, да имат достъп до качествено образование и възможност да изказват мнението си. Вдъхновяващ говорител, тя вече е повлияла на политици, експерти и активисти.

read more about Прочетете нейната история