българия - Lumos Skip to page content

българия

Children belong in families,
not orphanages

Лумос

България си е поставила за постигане целта за завършване на институционализацията до 2025 г.

Лумос работи, за да помогне на милионите деца по света да си върнат правото на семейство.


Децата се нуждаят от семейства, а не от домове за сираци

Лумос помага на държавите да затворят институциите, да съберат отново децата със семействата им и да предоставят услуги, които подкрепят семействата в общността. Това означава, че потребностите на децата – за обич, грижа, добро здраве и образование, са на първо място.